Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Fortsatt satsning på Knowledge for Change-seminarier

2019-01-30

FORSKNING. Knowledge for Change-satsningen fortsätter.
Rektor Kerstin Tham har beslutat att dessa seminarier ska anordnas i ytterligare tre år.
– Arrangemangen är viktiga för vårt lärosäte. Såväl för att få till nya samarbeten med välmeriterade internationella kollegor som för att stärka forskningens roll i samhällsutvecklingen, säger Tapio Salonen, vicerektor för samhällsutmaningar vid Malmö universitet.

Seminarieserien ”Knowledge for Change” startade för drygt ett och halvt år sedan för att stödja utvecklingen av lärosätets forskningsmiljöer och stärka bilden av Malmö universitet som en relevant och viktig forskningsaktör i Sverige.
Under denna period har sex internationellt erkända forskare (från exempelvis USA, Holland och Österrike) gästat serien – däribland John A Douglass och Ananya Roy (University of California, Berkeley respektive Los Angeles) samt Göran Therborn (University of Cambridge) och José van Dijk (University of Utrecht).
Dessa har under sina besök på Malmö universitet hållit föreläsningar samt deltagit i möten eller workshops med lokala forskningskollegor eller forskarstudenter. Dessutom har de specialskrivit relaterade essäer som publicerats på seminarieseriens hemsida och som utskrivningsbara kopior. Initiativet har varit uppskattat bland många av forskarna vid Malmö universitet och sammanlagt har de filmade föreläsningarna haft hundratals åhörare på plats och genererat tusentalet visningar på sociala medier.
”Arrangemangets upplägg funkade bra; det faktum att hon fanns på plats under ett par dagar (i stället för bara en föreläsning och ett kortare möte) var viktigt för att få tid för diskussioner”, reflekterade ett par av forskarna i sin utvärdering efter José van Dijks besök.
– Tanken är att satsningen ska inspirera våra forskare och samtidigt stimulera till seriösa och flervetenskapliga samtal och diskussioner.

Enligt rektorsbeslutet, som fattades i veckan, ska seminarieserien nu fortsätta i ytterligare tre år – under vilka det årligen ska arrangeras tre-fyra seminarier (totalt tio stycken). Seminarierna ska anordnas under ledning av Tapio Salonen och med stöd av medarbetare inom det gemensamma verksamhetsstödet (projektledning, produktion och kommunikation).
– Val av teman och gäster ska dock ske i dialog med kollegorna vid våra forskningscentrum och forskningsprogram. Dessa kommer att få möjlighet att önska varsin gäst. Initiativen och engagemanget ska komma från verksamheten, säger Tapio Salonen.

De kommande Knowledge for Change-arrangemangen ska även, som innan, bestå av flera delmoment:

  • öppen föreläsning (som filmas),
  • seminarium med en mindre skara forskare och eventuella (utvalda) externa intressenter,
  • möten med enskilda forskare eller forskargrupper.

Däremot stryks de specialskrivna essäerna (som hittillsvarande gäster har författat inom sina åtaganden). Dessa ersätts i stället av kortare referat från föreläsningarna. Planen är även att kommande Knowledge for Change-arrangemang ska koordineras (och på sikt eventuellt samproduceras) med serien Learning for Change som drivs av Cecilia Christersson, vicerektor för globalisering och utmaningsbaserat lärande.

Text: Per M Eriksson