Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Klart för ny glasfasad på Orkanen

2019-04-10

LOKALER. Nu är det beslutat att Orkanens fasad ska återställas med nytt fasadmaterial.

I höstas testades ett räfflat glas med granulat som visade sig vara så bra att det gjordes ytterligare tester efter estetiska justeringar. Rektor Kerstin Tham har nu fattat beslutet att det blir räfflat glas med granulat till den 4000 kvadratmeter stora fasaden. Det var den lösning Stadsbyggnadskontoret vid Malmö stad, Orkanens ursprungliga arkitekter Diener & Diener och universitetets byggavdelning rekommenderade efter tester av flera material och varianter. Granulatlösningen ryms troligen inom bygglov och detaljplan som redan finns.

– Vi är mycket glada över att ha hittat en ny trygg lösning som alla parter är nöjda med efter så många år med avspärrningar och tester, äntligen ska staketet försvinna! Parallellt fortsätter vi att driva den juridiska processen mot byggbolaget om kostnaden för fasaden, säger Mats Lyberg, chef för byggnadsavdelningen.

Glasfasaden med granulat är dyrare än aluminiumfasaden som också har testats, men bedöms vara ett tryggare och mer välbeprövat val. Det blir också gestaltningsmässigt mer likt originalfasaden. Den slutgiltiga färgkulören ska vara något annorlunda än den kulör som testats hittills.

– Den slutgiltiga kulören kommer att arbetas fram tillsammans med upphandlad entreprenör och arkitekten, säger Anders Purcell, byggprojektledare.

Det händer framöver

Beslutet innebär att det går att starta upphandlingsprocessen före sommaren. Nästa steg är projektering av fasadbytet som bör kunna göras i augusti och att projektet startar med nedmontering av den gamla fasaden i november. När arbetet väl är igång kommer det att ta ett år. 

 – Projektbudgeten för att åtgärda fasaden är 44 miljoner kronor. I detta ingår även att utveckla fasaden, byggledning, återvinning med mera. Hur mycket av projektbudgeten som avser själva fasadmaterialet återstår att se efter färdig upphandling, säger Anders Purcell.

Bakgrunden till fasadbytet är att glasskivorna i Orkanens fasad har vållat problem ända sedan Orkanen invigdes 2005. På tretton år har tretton skivor gått sönder och fallit ner. Efter många års tekniska och juridiska utredningar har lärosätet de senaste åren testat lösningar för en ny fasad.

Valet av den räfflade glasfasaden innebär att det inte blir några problem att ha texter även på den nya fasaden. Idag finns tio texter mot Nordenskiöldsgatan och tolv mot kanalen. En grupp texter anknyter till Malmö med citat från Hjalmar Gullberg och Timbuktu, den andra gruppen speglar lärosätets internationella anknytning och den tredje delen är grupper av utvalda ord. Texterna togs fram av Peter Luthersson vid K3 när Orkanen byggdes.

Text: Johanna Svensson