Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

IT-chefen mot nya uppdrag: blir del av universitetsledningen

2019-02-14

LEDNING. Rektor har beslutat att Åke Jansson ska få uppdraget som biträdande universitetsdirektör från och med 1 augusti 2019. Ann-Marie Öberg, den nuvarande biträdande universitetsdirektören går i pension i sommar. Åkes uppdrag såsom uttryckt i rektors beslut kommer bland annat bestå av att vara en del av universitetsledningen och samordna så att det råder goda förutsättningar för det samlade stöd som utförs vid fakulteter och institutioner. I övrigt ska han fullgöra uppgifter som universitetsdirektör beslutar.

Den nya funktionen blir 70-80% som utvecklingsstrateg med fokus på digitalisering tillsammans med utvecklingsrådet för digitalisering. Det som ligger närmast på agendan för våren 2019 är workshops kring digitalisering för personal, forskningsledare och näringslivet. Satsningen på digitala tentamina kommer också fortsätta, samtidigt som det sker en utveckling av vår IT-pedagogiska verksamhet. Den innefattar streaming, filmning och en kompetenshöjning av personalen.

Du har varit med sedan lärosätet först öppnade 1998. Hur känns det att lämna en avdelning du varit del av sedan begynnelsen? 
– Det känns vemodigt att lämna avdelningen men jag ser också fram mot något nytt. Jag har en fantastisk personal som jag naturligtvis kommer att sakna. Eftersom jag jobbar vidare inom universitetet kommer jag att träffa dem och arbeta med frågor kring digitalisering som ju rör IT-avdelningen i allra högsta grad.

– Det behövs också en förnyelse på avdelningen efter alla dessa år. Jag var lärare och studierektor på Kranen när där gavs teknikutbildningar inom ramen för Lunds universitet 1993. Då var jag studierektor för delar av ingenjörsutbildningarna. Det betyder att jag har arbetat här på universitetsholmen i 34 år.

Vad blir den största skillnaden med din nya position som biträdande universitetsdirektör? 
– Jag kommer att bredda arbetsområdet och även vara inblandad i frågor som inte direkt rör IT-verksamheten. Efter 21 år som IT-chef är en av de största skillnaderna just att inte vara chef. Jag ser fram mot möjligheten att kunna arbeta med digitaliseringsfrågor på ett annat plan, att vara kravställare i stället för kravmottagare.

– Det ska bli skönt att få möjlighet och tid att jobba lite mer övergripande och att få tid att gräva ner sig på ett djupare plan.

Hur tror du din nuvarande tjänst som IT-chef kan göra det lättare för dig i nästa position? 
– Jag känner alla verksamheter ganska väl genom mitt arbete som IT-chef. Det kommer till nytta när vi diskuterar frågor kring framförallt IT men även andra frågor som dyker upp.

Vilka egenskaper kommer du ha mest nytta av i jobbet när du tillträder den 1 augusti? 
– Jag tror att mina kunskaper om IT inom sektorn kommer att vara till nytta för Malmö universitet. Sektorn har ett väl fungerande IT-chefsnätverk där jag suttit som ordförande under det senaste året vilket har gett mig stora insikter om hur verksamheten bedrivs på olika plan inom högskolor och universitet, inte bara inom IT-verksamheten utan även dess kopplingar till akademin och forskning.

Vad är dina starkaste minnen från tiden som IT-chef? 
– Oj, det finns många minnen att luta sig tillbaks på, jag brukar skoja och säga att jag ska skriva en bok om IT:s utveckling inom högre utbildning ur ett IT-perspektiv. Vem vet, det kanske kommer.

– Det man kommer mest ihåg är kanske ändå starten av Malmö högskola och den nybyggaranda som fanns då. Jag hoppas att vi med det nya taget kring digitalisering kan få liknande upplevelse framöver där alla, studenter och personal är inblandade.

– Det som slår en när man tänker tillbaks är vilken enorm utveckling som skett på dessa år och att jag har haft förmånen att vara med och införa utvecklingen i vår verksamhet.

Text: Johan Portland