Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Sjuksköterskestudenter – först ut att få Certifikat internationella meriter

2019-06-11

INTERNATIONALISERING. Sofia Hansson och Mirijam Nyström.
Så heter de två första studenterna på lärosätet som tilldelats – Certifikat internationella meriter.
– De internationella inslagen under studierna har krävt en hel del jobb, men samtidigt varit väldigt roliga och intressanta. De har gjort mig mer ödmjuk som person, säger Sofia Hansson. 

Sofia Hanssom och Mirijam Nyström fick Certifikat internationella meriter vid sin examensceremoniMöjligheten för studenter att få ett så kallat Certifikat internationella meriter, CIM, är nytt vid Malmö universitet – men snarlika erfarenhetsintyg har funnits sen en tid tillbaka vid andra lärosäten i landet och övriga världen. Först ut på lärosätet med att utfärda certifikaten är Fakulteten för hälsa och samhälle – som i onsdags (5 juni) uppmärksammade de båda sjuksköterskestudenterna Sofia Hansson och Mirijam Nyström vid en examensceremoni i S:t Pauli kyrka i Malmö.  

Certifikat internationella meriter (Certificate of International Merits) är ett intyg som utfärdas vid sidan av studenternas examensbevis och skrivs in i deras Diploma Supplement. Certifikatet beskriver vilka internationella aktiviteter som studenterna har genomfört under sin studietid. För att få aktuellt bevis ska studenterna ha deltagit i minst tre korta eller längre insatser som ska ha genomförts både utomlands och i Sverige. Dessutom ska studenterna skriva en slutrapport på engelska.

Nyexaminerade sjuksköterskestudenten Sofia Hansson deltog under sina studier bland annat i en konferens i Indonesien och genomförde sina verksamhetsförlagda studier, VFU, i Girona i Spanien. Därutöver var hon med anordnade en internationell videokonferens med medarbetare och studenter från bland annat Australien, Hong Kong och Singapore samt Sydkorea.

Mirijam Nyström deltog också på samma videokonferens och var med under praktikperioden i Girona. Dessutom genomförde hon Minor Field Studies i Tanzania (skrev uppsats om omvårdspersonals erfarenheter av att arbeta på landsbygden) samt deltog i en fyra dagar lång workshop i Schweiz om psykisk ohälsa.
– De olika internationella aktiviteterna har varit väldigt givande, men samtidigt bitvis tunga, inte minst i Tanzania. Dessa erfarenheter kommer att hjälpa mig väldigt mycket både i min roll som sjuksköterska och som människa, säger Mirijam Nyström. 

Syftet med CIM är bland annat att uppmuntra studenter att utveckla sin interkulturella förståelse, bygga internationella nätverk och förbereda sig inför olika arbeten i internationella miljöer.
– Min förhoppning är att detta ska sprida sig inom universitetet så att även övriga fakulteter inom en snar framtid kommer att utfärda motsvarande certifikat, säger Karin Frydenlund, enhetschef för International Office vid Malmö universitet.

Karin Frydenlund var under en tidigare anställning med och utvecklade Certifikat internationella meriter på Lunds universitet och hade ett finger med i spelet när motsvarande infördes på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Fakulteten för Hälsa och samhälle var tidigt med på tåget när CIM kom på tal vid universitetet i Malmö.
– Vi sneglade lite på hur man arbetar med detta vid universitet i länder såsom England, USA och Australien.
– I dessa länder handlar det ofta primärt om att spetsa sitt CV medan vi mer betonar vikten av att få internationella erfarenheter och fler perspektiv inom sina respektive områden. Detta är inte minst viktigt inom våra professionsutbildningar, där det annars är svårt att genomföra mer traditionell studentmobilitet.  

Karin Frydenlund och Marianne Kisthinios, ordförande för det internationella rådet på Hälsa och samhälle, kommer att delta under International Days på Lärande och samhälle och informera om Certifikat internationella meriter och senare i höst på UHR:s internationaliseringsdagar.  

Text: Per M Eriksson