Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Fusk på högskoleprovet – antagning till Mau återkallad

2019-03-21

DISCIPLINÄRENDE. Universitets- och högskolerådet (UHR) tar fram det nationella högskoleprovet och beslutar om resultaten. I samband med en rättegång tidigare i år uppdagades ett systematiskt fusk under högskoleproven, och UHR har tillkännagett att en student antagen vid Malmö universitet har blivit antagen på felaktig grund.

Detta enskilda högskoleresultat är nu borta ur antagningssystemet, men det låg till grund för Malmö universitets beslut om att anta vederbörande till ett utbildningsprogram höstterminen 2017. Det kan konstateras att den aktuella studenten antogs till ett program med högt söktryck på grund av vilseledande beteende vid högskoleprovet. Hen hade inte blivit antagen på någon annan antagningsgrund. Mot bakgrund av detta har rektor Kerstin Tham fattat beslutet gällande hens antagning.

– Det är inte universitet utan polis och UHR som identifierar fuskarna, säger Hans Jonsson, jurist vid Malmö universitet.
– Det är ju inte helt otroligt att det uppkommer fler fuskare i framtiden, men det är i så fall inget vi kan påverka. Vi har ju inga möjligheter att hitta dem.

Av beslagtagna dokument mellan 2016 och 2018 framgick att det aktuella fusket ska ha ägt rum vid högskoleprovet hösten 2016. Studenten har då köpt tjänsten med resultatet 1,40 och uppgifterna har återfunnits i samband med Ekobrottsmyndighetens tillslag i april 2018. Genom att använda i det närmaste osynliga hörsnäckor har de korrekta svaren förmedlats till provtagaren under pågående prov.

Åklagare har den 26 oktober 2018 beslutat att väcka åtal mot 23 personer för att ha köpt och använt tjänsten.

Malmö universitets rektor Kerstin Tham har under beslutsmöte 2019-03-18 beslutat att återkalla den aktuella studentens antagningsbesked. Studenten vars antagning nu blivit återkallat, har getts möjlighet att yttra sig över universitetets material i saken.

Text: Johan Portland