Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Fundraising är både relationer och varumärke – men kräver tålamod

2019-06-19

Det har gått lite mer än ett år sedan fundraisingverksamheten startade vid Malmö universitet. Maria Vidakovic, Fundraising Director, ser tillbaka på en intensiv tid:
– Fundraising handlar om att bygga relationer och stärka varumärket, så en stor del av min tid ägnar jag åt att träffa olika personer och berätta om vårt lärosäte.

Forskningen ska öka på Malmö universitet och fundraising är en bit av det pusslet. Visserligen är fundraising nytt på universitetet – men runt om i Sverige är det något många lärosäten ägnar sig åt.

– Filantropi har länge betraktats som lite osvenskt, men det börjar vända. Offentliga forskningsmedel räcker helt enkelt inte till utan privata bidrag krävs för att vi ska kunna genomföra strategiska satsningar, säger Maria Vidakovic.

Sex forskningssatsningar

Under åren som gått har satsningarna som lyfts inom fundraising reviderats något. Nu är det en satsning på studenter och yngre forskare samt sex forskningssatsningar:

  • Bättre hälsa
  • Tryggare samhällen
  • Lärande i förändring
  • Framtidens teknik
  • Ökad integration 
  • Social innovation och entreprenörskap

Inom varje område lyfts sedan olika forskningsprojekt, vilket kommer att variera över tid. Fundraisingverksamheten tar gärna emot förslag på intressanta forskningsprojekt som passar inom dessa områden och som du tror kan passa för fundraising.

– Arbetet med fundraising är ett långsiktigt arbete som kräver mycket tålamod. Det tar tid att bygga förtroendegivande relationer. Vi gör detta arbetet tillsammans. Medarbetare som har frågor eller vill engagera sig får gärna höra av sig, säger Maria Vidakovic.

Redan efter sommaren kommer två tillfällen när frukostmöten arrangeras. Ett den 28 augusti kl. 08:00-09:00 i Niagaras restaurang och ett den 29 augusti samma tid på restaurang Freda49 på HS.

Stöd från olika håll

Under året har även universitets fundraisingkommitté kommit på plats. Ambassadörernas uppdrag är att agera vägledande genom att bidra med sina samlade insikter och erfarenheter.

Ordförande i kommittén är Bert Nordberg, ordförande i Vestas och TDC Group. Med i kommittén är även Ulrika Nilsson, senior rådgivare och tidigare chef för donationsverksamheten vid Lunds universitet, Dan Olofsson, styrelseordförande i Sigma AB, Martin Gren, medgrundare av Axis Communications, Hampus Jakobsson, hedersdoktor och entreprenör och Joel Eklund, vd på Tepe.  

I kommittén ingår också representanter från Malmö universitet: Kerstin Tham, rektor, Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor för samverkan och innovation, och Maria Vidakovic.

Text: Ellen Albertsdottir