Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskningsmiljöernas självvärderingar inskickade

2019-07-08

Ytterligare ett steg i ERA19, utvärderingen av universitetets forskning, har tagits. I början av juli fick bedömarna ta del av forskningsmiljöernas självvärderingar. Granskarna är totalt 32 till antalet, verksamma vid såväl svenska som utländska lärosäten.

Bo Petersson

-  Bedömarna är alla aktiva och framstående forskare, har erfarenhet av ledningsuppdrag och har bred överblick över de ämnesområden de ska täcka. Det känns mycket bra, säger Bo Petersson, professor och projektledare för ERA19.

Det har varit en hektisk vår för ERA-koordinatorerna och andra medarbetare ute i forskningsmiljöerna vilka har skrivit samman självvärderingarna.
- Engagemanget har varit stort och självvärderingarna är gedigna. Men naturligtvis har det varit ett stort arbete, som dessutom gjorts under tidspress. Jag tror att processen att ta fram materialet har varit viktig i sig, säger Bo Petersson som menar att arbetet med självvärderingarna ökat självinsikten, men också teamkänslan och förståelsen för var Malmö universitet befinner sig i forskningslandskapet.

Bred internationell förankring

Det är forskningsmiljöerna som nominerat granskare. Målet har varit en jämn könsfördelning och bred internationell förankring, vilket man lyckats med.
- Av totalt 32 panellister är 17 kvinnor och 15 män. Nitton är verksamma vid utländska lärosäten. Störst representation har Storbritannien med sju bedömare.
Även våra nordiska grannländer är väl representerade. Utöver dessa finns granskare från USA, Belgien, Holland, Italien och Tyskland.
- Panellisterna från svenska lärosäten är spridda över landet. Tre granskare är verksamma vid KTH, två vid Umeå, Göteborg respektive Uppsala.

Granskarna fördelar sig på fem paneler, en för varje fakultet, och leds av en ordförande.
- Ingen enskild granskare kan täcka samtliga ämnen vid en fakultet, det gör däremot panelen i sin helhet, konstaterar Bo Petersson.

Utveckling av forskningen

Panellisterna har nu fått del av universitetets självvärderingar och underlag. Utvärderingen görs på tre nivåer; institutioner, förutom OD som utvärderas som en forskningsmiljö, fakultet samt universitetsgemensam. Syftet med ERA19 är att utvärderingen ska bidra till kvalitetsutvecklingen av universitetets forskning.

Nästa steg är platsbesök som kommer att genomföras i november.
- Panellisterna kommer då att träffa ERA-koordinatorerna, institutions-, fakultets- och universitetsledningen.
I början av nästa år kommer granskarna lämna en rapport som innehåller rekommendationer för den fortsatta utvecklingen av forskningen vid Malmö universitet.
- Då inleds det allra viktigaste arbetet inom ERA19 – att ta hand om rekommendationerna och göra vår forskning ännu bättre, säger Bo Petersson.

Text: Charlotte Löndahl Bechmann