Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskares böcker kan kvalitetsgranskas av Kriterium

2019-09-26

PUBLICERING. Nu kan forskare på Malmö universitet få böcker sakgranskade via plattformen Kriterium. Det går att ansöka om att få avgiften för granskningen betald via Publiceringsservice.

– Vetenskapliga artiklar är väldigt högt värderade i poängsystemen. Kriterium vill stärka bokens status, säger bibliotekarien Jacob Andersson.

Inom flera discipliner har monografin en starkare ställning än vetenskapliga artiklar, det gäller framför allt för delar av samhällsvetenskap och humaniora. Malmö universitet har därför beslutat att det ska gå att ansöka om att få avgiften för den vetenskapliga granskningen av monografier betald via Publiceringsservice på biblioteket.

Kriterium tar emot förslag på monografier, som sedan går igenom en kontrollerad peer review-process. Certifieringen innebär också att boken blir öppet tillgänglig digitalt, open access.

– En certifiering för med sig mer vetenskaplig tyngd. Kriterium finns på den så kallade Norska listan över publiceringskanaler, säger Jacob Andersson.

Malmö universitet har i år blivit medlem i styrgruppen för Kriterium, som är ett samarbete mellan svenska lärosäten för granskning, publicering och spridning av vetenskapliga böcker.

Text: Eva Tornbjer