Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Förlängt prorektorsuppdrag för Per Hillbur

2019-04-05

MEDARBETARE. Universitetsstyrelsen har tagit beslut om att Per Hillburs prorektorsuppdrag förlängs med ytterligare tre år.

Per Hillbur blir prorektor för ytterligare en treårsperiod.– De första tre åren har gått snabbt, men det är också ett komplext uppdrag. Många saker har fallit på plats och det finns mycket kvar att göra. Jag lär mig nya saker varje dag.

Ungefär samtidigt som Per Hillbur fick veta att han skulle bli prorektor kom beskedet att Malmö högskola skulle bli universitet, ett beslut som har präglat mycket av arbetet under de senaste åren.

– Från min horisont har det varit påtagligt att perioden inneburit väldigt mycket utvecklingsarbete. Både jag och rektor Kerstin Tham har jobbat otroligt mycket inåt i organisationen de senaste tre åren. 

Som prorektor är Per Hillbur ställföreträdande rektor. Det innebär att han behöver vara insatt i det mesta för att kunna hoppa in när rektor Kerstin Tham inte är på plats. Per Hillbur har också ett särskilt ansvar för utbildnings- student- och kvalitetsfrågor och hoppas kunna lägga ännu mer kraft på de arbetsuppgifterna de kommande tre åren. Som ordförande i Utbildningsberedningen (som heter Beredningen för utbildning från och med 2019) har han bland annat arbetat med det nya kvalitetssystemet, förstärkningen av Centrum för akademiskt lärarskap och den nya polisutbildningen. 

– Nu känns det som att mycket har fallit på plats men samtidigt behöver arbetas in i verksamheten. Det måste vi respektera från ledningens sida och inte komma med ständigt nya förändringsprojekt och processer. Vi har försökt öppna dörren för ett engagemang, kollegialitet och ett gemensamt ansvar. Det för med sig arbete på alla nivåer.

Trots att Per Hillbur har jobbat här sedan 1998 blir han ständigt påmind om hur stor och komplex organisation det här är.

– Efter mer än tjugo år och tre fakulteter skulle man kunna tro att jag har rätt bra koll, men det betyder inte att man vet hur det ligger till – vad ”verksamheten tycker” till exempel!

Per Hillbur poängterar att vi har en positiv utmaning framför oss med en ny arbetsordning, att se kollegialiteten på universitetet på ett nytt sätt – en större förändring än man tror vid första anblicken. En annan viktig fråga är studentinflytandet, hur lärosätet kan hjälpa till att stärka känslan att studenterna är med och äger, skapar och utvärderar sin utbildning.

– Studentkåren gör ett fantastiskt arbete, men vi ska göra vad vi kan för att alla studenter ska känna sig inbjudna och inkluderade. Förutom att vårt utbildningsutbud ska spegla vårt nya universitet behöver vi synliggöra de utbildningar vi redan har ännu mer. Vi har hundra program och alla är verkligen inte kända. Om man ser på 2019 är det nog ett ökat engagemang externt som behövs, både att berätta om vad vi gör på Malmö universitet och att hämta in mer erfarenheter, se efter var vi befinner oss i det nya landskapet.

Text: Johanna Svensson