Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Förhoppningar om flervetenskapliga samarbeten och mer samverkan med externa aktörer

2019-04-05

SAMVERKAN. Under veckan arrangerades Stormathon, en innovationsdag där team med studenter har tolv timmar på sig att lösa ett uppdrag, denna gång kom utmaningen från Malmö stad. Under dagen erbjuds teamen stöd från innovationsvärdar och processledare och i slutet av dagen presenteras teamens lösningar för en jury.

– Jag läser ett program som handlar mycket om det urbana, miljön som vi lever i. Jag ville testa hur det känns att jobba med andra människor. Jag hoppades på, precis som det blev, att det var människor från olika kulturer, med olika erfarenheter. Jag tänkte att det blir spännande att testa, säger Kaja Grzonkowska som studerar stadsbyggnad, stadsutveckling och planering.

StormathondeltagareStudenter från 27 olika utbildningsprogram och kurser deltog i Stormathon som arrangerades av Storm för första gången. Förhoppningen är att arrangemang som det här ska bli fler, där studenter, lärare, forskare och andra medarbetare kan samarbeta flervetenskapligt och i samverkan med externa aktörer.

– En möjlighet kan vara att samarbeta över fakultets- och institutionsgränser och arrangera ett Stormathon för studenter inom särskilt utvalda utbildningsprogram med beröringspunkter i yrkeslivet. Med utgångspunkt i en reell utmaning kan studenterna förstå och ta lärdom av varandras olika perspektiv, kompetenser och erfarenheter, vilket stärker dem inför kommande situationer i arbetslivet, säger Karolina Rosenqvist som är koordinator och del av Storms team.

– En av Storms styrkor är att vi har ett brett nätverk inom lärosätet, både på utbildningssidan och forskarsidan. Det är inte säkert att en forskargrupp som jobbar med en viss frågeställning har koll på andra forskargrupper som jobbar med närbesläktade områden. Vi kan hjälpa till att identifiera samarbetsmöjligheter och använda Storm som en resurs för att få till stånd samarbete forskargrupper och utbildningsprogram emellan.

– Genom Stormathon och liknande evenemang kan vi uppmuntra till nya arbetssätt och metoder och inspirera fler inom lärosätet att samverka internt och externt, säger Anna Bogeskär Brandt projektkoordinator på Universitetskansliet.

Text: Joanna Arnoldsson