Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lägre avgifter hos fler förlag

2019-05-27

PUBLICERING. Författaravgiften för open access-publicering är redan förbetald eller rabatterad i några av bibliotekets tidskriftsavtal. Oxford University Press och De Gruyter är två förlag som tillkommit under våren.

Sedan tidigare finns avtal för ACS, Cambridge University Press, Mark Allen Dental Care, Royal Society of Chemistry, Springer samt Taylor & Francis.

– Det är olika, beroende på förlag, hur forskaren rent praktiskt gör för att ta del av avtalen, säger bibliotekarien Aron Lindhagen, som arbetar med publiceringsfrågor.

Här kan du läsa mer om hur du gör för att använda de förbetalda eller rabatterade författaravgifterna.

Avtalen gäller framför allt publicering i så kallade hybridtidskrifter, som kräver prenumeration, men där forskaren kan betala för att göra just sin artikel fritt tillgänglig. I vissa fall kan det också handla om open access-tidskrifter.

Har du frågor? Kontakta biblioteket, publiceringsservice@mau.se