Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kultur och samhälle utvecklar samarbetet med Lund

2019-04-17

FORSKNING. Fyra forskare, varav tre från Malmö universitet, får stimulansmedel för att utveckla forskningssamarbeten mellan Malmös och Lunds universitet.

Fakulteten för kultur och samhälle har gjort en satsning för att stimulera gemensamma forskningssamarbeten tillsammans med de Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

– Vi ser detta som en viktig del i vår satsning på forskning och goda samarbeten med andra lärosäten, säger Rebecka Lettevall, dekan för Kultur och samhälle.

Den nya satsningen ska underlätta för forskningsansökningar där forskare från båda lärosätenas fakulteter medverkar. Stimulansmedel för sammanlagt 500.000 kronor utlystes i början på året och fyra ansökningar med projektgrupper från båda universiteten kom in. Alla fyra huvudsökande bedömdes ha ansökningar med hög vetenskaplig kvalitet och genomförbarhet och beviljades medel. Tre av dem var från Malmö universitets Fakulteten för kultur och samhälle.

Fyra projekt 

Astrid Hedin beviljades medel för förberedelsearbete med forskningsansökan Kultur som mikropolitik­nätverkande, spridning och reception mellan DDR och Sverige. Sayaka Osanami Törngren, för forskningsansökan Understanding racial bias, intergroup relations and attitudes through a multidisciplinary approach including eyetracking och Maja Povrzanovic Frykman var huvudsökande för forskningsansökan Post­migrant Sweden? Narratives of connection across origin. Förutom forskarna från Malmö universitet fick också huvudsökande Johan Cato medel för förberedelsearbete med forskningsansökan En muslimsk medborgarrättsrörelse?

Mer om Astrid Hedins forskning

Mer om Sayaka Osanami Törngrens forskning

Mer om Maja Povrzanovic Frykmans forskning

Mer om Johan Catos forskning

Text: Johanna Svensson