Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Elitidrottare och student på en och samma gång

2019-04-04

RIKSIDROTTSUNIVERSITET. I samarbete med Högskolan i Halmstad utnämndes Malmö universitetet till Riksidrottsuniversitet (RIU) i augusti 2018. För närvarande finns 28 stycken RIU-studenter på Malmö universitet som på olika sätt får stöd för att kunna studera parallellt med sina respektive elitidrottskarriärer.

Det är möjligt att kombinera elitidrottande med i princip vilket program eller vilken kurs som helst på Malmö universitet. RIU-studenter finns på fyra av universitetets fakulteter och de tävlar inom ett brett spektrum av idrotter. Allt från handboll och fotboll till kendo, puckelpist, truppgymnastik och kanotslalom finns representerat. Studenterna ansöker själva om att bli RIU-studenter efter att de blivit antagna till universitetet. För det krävs ett intyg från studenternas respektive specialförbund där förbundet verifierar att studenten tävlar på landslagsnivå eller potentiellt kommer att göra det inom två till fem år.

– Vi har 28 stycken RIU-studenter här, medan Halmstad har 10 stycken. Jag bedömer att vi kommer växa i antal redan till hösten, säger Peter Martinsson, karriärvägledare samt dubbla karriärer-koordinator.

Dubbla karriärer

En student som satsar på dubbla karriärer, kombinationen av elitidrottande och universitetsstudier, är Jonas Leanderson som går byggingenjörsprogrammet och sysslar med friidrott. Han ser dubbla karriärer som en chans att förbereda sig för den dag då idrottskarriären tar slut.

– Som individuell idrottare har jag ganska mycket tid över, så det kändes självklart att gör något vettigt samtidigt. Arbeta eller plugga, och flexibilitetsmässigt funkar det bättre med plugg, säger Jonas Leanderson.

Dubbla karriärer underlättas till stor del av individuella studieplaner och variation i studietakten. Det är inte ovanligt att en examination krockar med en tävling och då får RIU-studenterna be om att examineras vid ett annat tillfälle. Till stor del sker anpassningen i dialog mellan studenterna och personal på fakulteter och institutioner. Jonas Leanderson upplever att vissa lärare inte känner till Riksidrottsuniversitetet Malmö och vad det innebär för studenterna att kombinera studier och elitidrottande tillräckligt väl.

– Ett glapp finns. Jag hade gärna sett att det fanns en bättre förståelse för att just kunna flytta obligatoriska moment, säger Jonas Leanderson.

Jonas Leanderson är student inom Riksidrottsuniversitetet

Breddad rekrytering och jämlikhet

Riksidrottsuniversitetet Malmö ligger i linje med universitetets sociala engagemang och det ses som en del av breddad rekrytering, enligt Torun Mattsson, prefekt och projektledare för Riksidrottsuniversitetet Malmö. Många elitidrottare drabbas av fysisk och psykisk ohälsa när idrottskarriären avslutas. Därtill varierar idrottarnas förutsättningar också under idrottskarriären, särskilt de ekonomiska förutsättningarna är olika för kvinnor och män samt mellan olika idrotter.

– Det är en viktig del av Malmö universitets identitet och uppdrag att främja breddad rekrytering till högre utbildning. Det är då viktigt att förstå att elitidrottare ofta är en utsatt grupp när det gäller att få ihop livet med utbildning och framtida arbete när man samtidigt lägger ner mycket tid, och ofta även egna pengar, på en idrottskarriär, säger Per Hillbur, prorektor och ledare i styrgruppen för Riksidrottsuniversitet Malmö.

– Jag vill gärna lyfta att det för Malmö universitet också handlar om intresset för hälsa och ojämlik hälsa. Man kan tro att det bara handlar om en liten grupp elitidrottare men jag ser det som en mycket större fråga för hela universitetet, säger Torun Mattsson.

Text: Joanna Arnoldsson