Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Digitala tentor på försök i höst

2019-04-11

Ökad rättssäkerhet för studenterna, men även större flexibilitet i rättningen och tentasvar som går lätt att läsa. Det hoppas man att digital salstentamen kommer att innebära när det under höstterminen testas i ett pilotprojekt. Nu söker projektgruppen examinatorer som vill vara med.

Som en del i digitaliseringsarbetet pågår nu ett pilotprojekt för att införa digitala salstentamina på Malmö universitet. Till en början ska digital salstentamen testas med frivilliga examinatorer samtidigt som lärande och utvärdering kan ske löpande, och behov, önskemål och problem kan fångas upp tidigt.

Projektgruppen, som leds av Christian Rohman, administrativ chef på Lärande och samhälle, har tagit del av erfarenheter från andra lärosäten som har kommit längre, bland annat Göteborgs universitet där idag hälften av salstentorna skrivs digitalt.

– Det har inneburit en ökad rättssäkerhet för studenterna genom att alla skriver så att läraren kan läsa och med samma digitala förutsättningar, och det har även gett examinatorerna större flexibilitet i rättningen, berättar Christian Rohman.

Ska underlätta både för lärare och studenter

När tentamen skrivs digitalt behöver läraren inte tänka på leveranser och kopiering, de kan börja rätta direkt efter inlämning och sitta var de vill och göra det. Flera personer som ska rätta samma tenta kan göra det samtidigt, och den skrivna texten är mer lättläst. Vissa typer av frågor kommer även att kunna rättas automatiskt, vilket kan spara tid.

Även studenter efterfrågar möjligheten att skriva tentor digitalt, eftersom de flesta nu är mer vana vid att skriva på dator än för hand och kunna redigera i texten efterhand.

 – Den här utvecklingen sker även i grund- och gymnasieskolan nu, bland annat skrivs nationella uppsatsprov digitalt i gymnasiet sedan 2018. Till hösten kan vi ha studenter som redan har erfarenhet av digitala prov, och universiteten måste följa med den i utvecklingen, säger IT-pedagog Patrick Dorls, som är en del av projektgruppen.

Vill du prova digital salstentamen i höst?

Digitala salstentor kommer att börja testas under höstterminen, och därför behöver projektgruppen nu hitta frivilliga examinatorer som är intresserade av digitala tentor och vill delta i pilotprojektet.

– De examinatorer som är med från början kommer förstås att ha stora möjligheter att vara med och påverka införandet och dessutom få utbildning och stöd för anpassning av sina examinationer redan i år, så det är en bra kompetensutvecklingsmöjlighet, säger Christian Rohman.

AKL utbildar för anpassning av tentafrågor

De deltagande examinatorerna kommer att få utbildning via AKL i hur man kan formulera frågor som passar för en digital tenta och hur man rent tekniskt arbetar i verktyget.

– En digital tenta kan innehålla samma typ av frågor som på papper, men det kommer även att finnas fler möjligheter att variera frågorna i en digital tenta, kanske genom att man lyssnar på en fråga, eller tittar på ett filmklipp som man sedan får frågor om, säger Patrick Dorls.

Även skrivsalen anpassas

Till en början kommer max 40 studenter åt gången att kunna skriva salstentamen digitalt, eftersom det ska finnas tillräckligt med datorer att låna. En skrivsal i Gäddan har anpassats med ström vid varje plats, och det måste säkerställas att det trådlösa nätverket alltid fungerar.

Vill du anmäla intresse eller veta mer?

Kontakta projektledare Christian Rohman

Text: Janni Karlsson