Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Det här händer i våra hus – Malmö universitet

2019-01-11

LOKALER. Mats Lyberg, chef för byggnadsavdelningen vid Malmö universitet, ger en sammanfattning av vad som är på gång just nu.

Kranen 2 

Projekteringen är i princip färdig och ombyggnation pågår för fullt. De flesta väggar är resta och byggnation av skjutbanor har precis påbörjats. Tidplanen är positiv och inflyttning den 1 juli 2019 ser ut att hålla. Undervisningen är fram till juli 2019 förlagd till andra byggnader på campus.
Arrende för körgården är nu tecknat (övningsbana för bilkörning med polisbil) och är placerad på den s.k. helikopterplattan som ligger ett stenkast från Kranen 2. 

Orkanen

Tidigare placering av IDV på Orkanen plan 1 hus E står tomt och har gjort det under en tid. Idag pågår dock en vis temporär verksamheten i lokalerna. En utredning är startad och pågår för att nyttja E-skeppet för att möta expansionsbehov av personal från LS och behov av verksamhetslokaler för K3. Vad som flyttar till E-skeppet är idag inte bestämt men dess sammanhängande yta kommer kunna bidra till att annan yta i övriga huset utvecklas för att möta behoven. 

A 234 (BUS) kommer att ytskiktsrenoveras och ny inredning är beställd.
B 230b görs om till  2 st. arbetsplatser, blir färdigt inom kort.

Beslut om val av fasad kommer att ske under våren.

Niagara

På plan 6B-C, plan 7B och yta utanför hissarna 8C är beställda. Tidplan skall tas fram för genomförandet.  Projektering av 5B, 8B, 9C och 10C pågår. 

Studentytorna håller på att förändras. Förändringen sker löpande på våning 2-3-4, beräknas färdigt i mars 2019. Ny studentdesk på plan 2 blir färdig nu i januari.

Gällande studentytor plan 5-6 pågår arbete med en projektgrupp bestående av lärare och studentrepresentanter som skall ta fram förslag på mötesytor student-lärare-forskare etc.

För entrévåningen i Niagara har vi har startat upp en spännande process, en arbetsgrupp bestående av bl.a. studenter som läser Arkitektur, Visualisering, Kommunikation och Interaction Design kommer att ta fram ett förslag på utformning av våningsplanet.

Betongytan utanför huskroppen är nu behandlad för att minska halkrisken.

Nereus 1 

Beslut är nu taget för översyn av arbetsplatser/miljöer på plan 2 (Studentcentrum). 
En utredning är påbörjad för att tillåta expansion av arbetsplatser för personal samt minskning av ljudstörningar. En arbetsgrupp från verksamheten kommer nu att involveras i utredningen. En ombyggnation skulle kunna vara lämplig till sommaren.

Gäddan 8

Karusellerna vid entréerna kommer att bytas inom kort, man börjar med entrén vid Citadellsvägen. Dialog gällande den fysiska arbetsmiljön har påbörjats och en process kommer att startas upp under våren.

Klerken 4 (OD)

Byggnadsavdelningen har fått i uppdrag att tillsammans med verksamheten ta fram förslag på anpassningar av lokalerna och detta arbete har nu påbörjats.

Ett flipped classrom på plan 5 är beställt av verksamheten och planering pågår.

AS 9 (Hälsa och samhälle) 

Nya solskyddsgardiner kommer installeras under våren i fönstren mot Pildammsparken.

Forskaren 

Flera arbetsplatser är beställda av BMI för deras expansion. Underlag hålles på att fram.

 

Källa: Mats Lyberg, chef byggnadsavdelningen