Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

De nya fakultetsstyrelserna är på plats

2019-03-28

KOLLEGIALITET. Nu är de nya fakultetsstyrelserna fastställda.
När den nya arbetsordningen träder i kraft får dessa styrelser ett utökat ansvar när det gäller exempelvis ekonomi, inre organisation, verksamhetsplanering, utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning.
– Valen har kunnat genomföras enligt våra planer, säger Thomas Strandberg, biträdande administrativ chef.

De aktuella valen till fakultetsstyrelserna anordnades i slutet av februari (Lärande och samhälle) och inledningen av innevarande månad (övriga fakulteter). Sammanlagt valde drygt 36 procent (286 av 784) av de röstberättigade att delta och rösta fram externa ledamöter och olika lärarrepresentanter till de fem olika styrelserna.
Högst valdeltagande procentuellt sett var det på Teknik och samhälle, där drygt hälften deltog. Medan knappt var tredje röstberättigad nyttjade sin rösträtt på Lärande och samhälle och Kultur och samhälle. Valen genomfördes efter att kollegialt föreslagna valberedningar tagit fram kandidater till de olika styrelserna.   
– Sedan vi inför motsvarande val 2015/2016 införde elektroniskt röstförfarande så har deltagandet sakta men säkert ökat i denna typ av kollegiala val.
– Sen kan man naturligtvis önska att ännu fler skulle ha deltagit, då högre deltagande ger högre legitimitet för de invalda. Men vi har kommit en bit på väg och nästa gång kan vi kanske bli bättre på att berätta om de olika kandidaterna och vad de vill arbeta för i respektive styrelse, säger Thomas Strandberg, som var administrativt stöd i samband med valen till styrelserna.

Enligt den nya arbetsordningen som träder i kraft vid årsskiftet ska fakultetsstyrelserna bestå av sex till sju lärarrepresentanter, två eller tre externa ledamöter, dekan samt 2-3 studeranderepresentanter. Någon av de externa ledamöterna ska sitta på ordförandestolen. De som nu valts till ordförande i respektive fakultetsstyrelse är:

  • Odontologiska fakulteten – Ingemar Petersson, professor, Lunds universitet,
  • Fakulteten för hälsa och samhälle – Hannie Lundgren, forskningschef, Region Skåne,
  • Fakulteten för kultur och samhälle – Ulf Zander, professor, Lunds universitet (sitter kvar på posten sedan tidigare styrelse),
  • Fakulteten för lärande och samhälle – Lars Rehnberg, gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör, Malmö stad,
  • Fakulteten för teknik och samhälle – Per Warfvinge, professor, LTH, Lunds universitet.

– På sikt är det inte osannolikt att styrelsernas utökade mandat kan bidra till ett högre valdeltagande i kommande val till dessa kollegiala organ, avslutar Thomas Strandberg.

Text: Per M Eriksson