Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tid att rösta i val till fakultetsstyrelser

2019-02-21

KOLLEGIALITET. Nu är det dags för val till fakultetsstyrelserna.
Först ut med att utse representanter till dessa kollegiala organ är Fakulteten för lärande och samhälle.
– Vi hoppas på ett högt valdeltagande eftersom fakultetsstyrelserna nu ska få ett utökat mandat. Det ger mer legitimitet till kollegorna som blir invalda, säger Johan R Norberg, professor i idrottsvetenskap och ordförande i valberedningen på Lärande och samhälle. 

När den reviderade arbetsordningen (beslut i höstas) för Malmö universitet träder i kraft från och med nästa årsskifte kommer lärosätets fakultetsstyrelser att få ett utökat beslutsmandat när det gäller exempelvis respektive fakultetens utformning och genomförande av kvalitetsarbete, inre organisation och ekonomi samt verksamhetsplanering och prioriteringar. Enligt den nya ordningen ska även fakultetsstyrelsernas sammansättning ändras något jämfört med i dagsläget.
I höstas beslutade därför rektor Kerstin Tham att förlänga de nuvarande fakultetsstyrelsernas mandat till sista mars i år. Detta för att de skulle få mer tid till att genomföra val av sina efterträdare inom respektive enhet. Ungefär samtidigt togs det även fram nya övergripande ”riktlinjer vid val till fakultetsstyrelse” som överensstämmer med den beslutade arbetsordningen 
Därefter har fakulteterna utsett sina valberedningar med tre till fyra ledamöter samt sammanställt röstlängder. På Lärande och samhälle har valberedningen dessutom hunnit med att ta fram förslag på externa ledamöter, lärarrepresentanter och reserver – detta eftersom fakulteten nu har öppnat sin valperiod.    
– Diskussionerna i valberedningen var mycket givande och jag tycker att vi nu lämnat förslag på kollegor med både stor kompetens och ämnesbredd.
– Vi är övertygade om att de, om de blir invalda, kommer att representera oss lärar- och forskarkollegor och övriga medarbetare på fakulteten på ett förtjänstfullt sätt i det kommande styrelsearbetet, fortsätter Johan R Norberg.

Fakultetsstyrelsen vid Lärande och samhälle, ska i enlighet med nya arbetsordning och eget beslut i höstas, ha följande sammansättning:

  • Två externa ledamöter (valberedningens förslag: Lars Rehnberg, gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör, Malmö och Inga Britt Henriksson, biträdande förvaltningschef, Burlöv).
  • Fem vetenskapligt kompetenta lärarrepresentanter från egen fakultet (valberedningens förslag: Jan-Eric Ekberg, Magnus Erlandsson, Carolina Martinez, Pia Nygård Larsson och David Rosenlund, samtliga universitetslektorer).
  • En vetenskapligt kompetent lärarrepresentant från annan fakultet inom lärosätet (valberedningens förslag: Per-Markku Ristilammi, professor, Kultur och samhälle).
  • En adjunkt från egen fakultet (valberedningens förslag: Lena Andersson).
  • Tre studentrepresentanter.
  • Fakultetens dekan.

Medarbetarna på Lärande och samhälle kan även, utöver föreslagna kollegor, rösta på egna kandidater – samtidigt som det poängteras att en jämn könsfördelning eftersträvas.  Mandatperiod för externa ledamöter och lärarrepresentanter som ska utses i valet sträcker sig från 1 april i år till sista mars 2022.

Text: Per M Eriksson