Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Årshögtiden ska spegla universitetet idag

2019-05-17

En ceremoni som hyllar, firar och uppmärksammar akademiska framgångar, som är samtida, högtidlig, festlig och som verkligen andas Malmö universitet. Det är vad man kan förvänta sig av hösten årshögtid berättar projektledare Karolina Rosenqvist. De bärande elementen kommer att finnas kvar, såsom procession, rektorstal, promotion av nya doktorer och hedersdoktorer samt installation av nya professorer. Det är framförallt sätten de gestaltas på som utvecklas.

– Riktlinjerna blickar framåt och gestaltar för framtiden. Vi behöver se över formerna för att få en mer hållbar ceremoni när vi på sikt ska promovera allt fler doktorer och installera fler professorer.

I riktlinjerna framgår att årshögtiden inte bör vara längre än två timmar, oavsett hur många som ska promoveras och installeras. Gestaltningen av doktorspromotion och professorsinstallation måste därför anpassas. Det är viktigt att årshögtiden har rytm och tempo. I takt med att universitetet växer ytterligare kan det längre fram bli aktuellt att ha två ceremonier under ett år. Även språket i ceremonin ska utvecklas. Den hålls på svenska, men ska inte vara en direktöversättning av de latinska stroferna. Det ceremoniella språket ska förenklas och förtydligas och skrivs om för att bli mer samtida och uttrycka Malmö universitets själ och profil.

Inkludering är ett av ledorden i riktlinjerna. Årshögtiden är en angelägenhet för hela lärosätet, inte enbart disputerad personal. Alla medarbetare, anhöriga och inbjudna externa gäster (t.ex. samarbetspartners) är välkomna och ska känna sig delaktiga. Talen ska vara relevanta för alla, inte enbart för de som hyllas. Dessutom ska alla som vill promoveras ha råd och möjlighet att delta.

– Årshögtiden är viktig för att bygga en gemenskap. Den ska kunna skapa och stärka en vi-känsla och en stolthet över vilka vi är och över våra nya doktorer och professorer. Det är också ett av ytterst få tillfällen där hela lärosätets personal har möjlighet att träffas, oavsett med vad eller var i organisationen du jobbar, säger Karolina Rosenqvist.

Riktlinjerna för årshögtiden har arbetats fram utifrån de utvärderingar som gjordes efter förra årets upplaga, samt en workshop där representanter från fakulteterna, projektgruppen och styrgruppen tillsammans arbetat fram idéer för hur ceremoni ska kunna utvecklas.