Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Arbetsgrupp ska ta fram förslag på en ny meritportfölj

2019-10-08

Malmö universitet ska ta fram ett nytt förslag på meritportfölj för lärare. Rektor har tillsatt en arbetsgrupp som ska lämna sitt förslag på en reviderad meritportfölj till juni 2020. 

Meritportföljen är ett komplement till anställningsordningen som anger riktlinjer när lärare ska anställas eller befordras. Syftet med meritportföljen är att ge ett brett och djupt underlag för att kunna värdera kvalitet och aktivitet i forskning, undervisning, samverkan, ledarskap och administration. Meritportföljen används bland annat för att rangordna sökande till nya anställningar och vid befordringsärenden. Den används även vid medarbetarsamtal och för att tydliggöra karriärvägar på universitetet. 

Lärosätets universitetsstatus, Strategi 2022 och den nya anställningsordningen är anledningar till att det nu finns behov av att ta fram en ny meritportfölj för Malmö universitet. Rektor Kerstin Tham har nyligen beslutat att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram förslag till den reviderade meritportföljen.

Anders Kottorp– Den nya meritportföljen ska ta sin utgångspunkt i Strategi 2022 och stämma väl överens med lärosätets nya anställningsordning, berättar Anders Kottorp, dekan vid Fakulteten för hälsa och samhälle, som kommer att leda arbetsgruppen. Den ska också ge möjlighet att särskilt lyfta de kompetenser hos våra medarbetare som vi ser som särskilt viktiga och värdefulla vid vårt lärosäte. 

Arbetsgruppen ska lämna sitt förslag till rektor Kerstin Tham senast den 15 juni 2020. 

Arbetsgrupp 

HR-specialist, Niklas Tholin
Representant från Beredningen för utbildning, Patricia Staaf 
Representant från Beredningen för forskning och forskarutbildning, Per Alstergren 
Representant från Rådet för globalt engagemang, Maria Hjortsjö 
Representant från Rådet för samverkan, Sara Bjärstorp 
Studentrepresentant (utses av kårerna) 
Representant från vardera av de fackliga organisationerna SacoS och OFR-s (utses av respektive facklig organisation)

Text: Therese Svedberg