Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samtliga Malmö universitets studenter i Hongkong har lämnat oroligheterna på campusområdet

2019-11-21

UTBYTESSTUDIER. Under oroligheterna som drabbat Hongkong har även svenska studenter  hamnat i trångmål. På The Chinese University of Hongkong (CUHK) beror en del av det skakiga läget på Hongkongstudenterna som slåss för sina rättigheter. En annan del av allvaret är de utländska studenterna som är omskakade av situationens allvar utan att förstå alla detaljer i sammanhanget.

Många utländska studenter, däribland ett par av våra studenter från Malmö universitet, hann inte få med sig alla tillhörigheter när de kastade sig ut mitt i natten för att genom barrikader och våldsamheter sätta sig i säkerhet.

Av de hittills hemkomna studenterna är en från Fakulteten för teknik och samhälle och två från Fakulteten för kultur och samhälle. Studenthälsan, Internationella handläggare och studieadministratörer är delaktiga i mottagandet av vederbörande.

– Vistelsen under uppståndelsen har hos vissa studenter framkallat stress under situationen, säger Karin Frydenlund, chef för International Office vid Malmö universitet. Det var helt säkert mycket obehagligt att vakna upp klockan 04 och behöva fly i panik från campusområdet.

International Office och handläggare på institutionerna har hela tiden haft kontakt med CUHK som var bland de första universiteten i Hongkong som stängde. Studenterna fick av universitetet e-post om vart man kunde vända sig och vilka ingångar och uppgångar som var öppna eller stängda, men allt ändrades hela tiden då läget stundtals var kaotiskt. Universiteten i Hongkong har varit bra på att informera men det har svängt fort och ofta.

Inga av Malmö universitets studenter är kvar på campusområdena. För de fyra studenter som ännu inte återvänt till Malmö gäller följande:

  • En student reste direkt hem till annat land.
  • En student reser till Tokyo i veckan där hen ska läsa en kurs inom terminen på CUHK och därefter, enligt uppgift, kommer att resa till annat land.
  • Två studenter lämnar Hongkong inom kort för att resa till Sydkorea och slutföra studierna därifrån.

Lärarna fortsätter sina föreläsningar online
Lärosäten i Hongkong betraktas enligt Karin Frydenlund som en attraktiv destination för utbytesstudier. CUHK är måna om att studenterna ska kunna slutföra sina studier. Lärosätet förlorar på att inte vara tillmötesgående beträffande studenternas chanser att slutföra sina studier. Den del av utbildningen som inte kunnat slutföras erbjuds studenterna att fortsätta studierna online.

– Den här tiden är slutet av terminen vid universiteten i Hongkong och det ligger ett intresse från universiteten i Hongkong att studenterna ska kunna slutföra sina studier.

– Ett rektorsbeslut har tagits för att inte förlora studieresultat p.g.a. det inträffade. Nu har vi ställt frågan hur mycket tid studenterna kan få för att komma ikapp, då det krävs en viss ställtid att komma tillrätta.

Malmö universitets International Office under ledning av Karin ser en trygghet i att nätverken mellan lärosäten i Sverige är så starkt. Samarbetet och kommunikationen i en krissituation som denna har fungerat mycket bra. Hon ser chanserna som goda att lärosäten i Hongkong kommer fortsätta vilja samarbeta precis som tidigare.

– När man tar beslut om att kalla hem studenterna undrar de kanske varför, säger hon. Vi kan inte tvinga någon att komma hem, men vi har rekommenderat studenterna å det starkaste att packa ihop och komma hem.

Förutom kommunikation via Whatsapp, kontakter via Utrikesdepartementet har Malmö universitet också haft direktkontakt med Kammarkollegiet för att täcka studenternas oväntade utgifter.

– Alla inblandade och alla instanser har varit på tårna och allt har fungerat väldigt bra, avslutar Karin. Nu återstår att hjälpa studenterna att i lugn och ro kunna avsluta terminen i Hongkong på distans samt stötta de studenter som behöver hjälp att bearbeta upplevelsen.

Text: Johan Portland