Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Viktigt att känna till om säkerhet på Malmö universitet

2018-08-23

SÄKERHETSFRÅGOR. Det är ny termin och bra att förnya kunskaperna när det gäller brand, bevakning, it-säkerhet och säkerhet överhuvudtaget.

Brand

Två gånger om året genomförs brandövningar i alla byggnader. Det är viktigt att du känner till utrymningsvägen i den byggnad där du arbetar eller befinner dig tillfälligt. På varje våningsplan finns en utrymningskarta. Läs mer om brandskydd och utrymning 

Akutinfo på mobilen

Ladda gärna ner universitetets app/bokmärke akutinfo på din mobiltelefon för enkel tillgång till kontaktuppgifter och grundläggande information på svenska och engelska. Här finns bland annat kontaktuppgifter för akuta situationer, förebyggande instruktioner för exempelvis utrymning och hjärt- och lungräddning, snabblänkar till felanmälan och andra formulär. Mer om akutinfo här

Multikort

Som anställd på Malmö universitet behöver du ett multikort för att få tillträde till våra lokaler, kunna skriva ut och kopiera samt låna böcker på biblioteket. Kortet är personligt och får ej lånas ut. Som kortinnehavare ansvarar du för kortets användning. Av säkerhetsskäl krävs numera alltid kod när multikortet används för att komma in i våra lokaler. När du vistas i universitetets lokaler utanför kontorstid skall du kunna visa upp kortet för väktare som kontrollerar våra byggnader. Detta gäller utanför kontorstid måndag till fredag, och dygnet runt på helger, samt dygnet runt i låsta lokaler. Läs om multikortet

Kort om IT-säkerhet

Det är viktigt att använda bra lösenord, inte minst till din datoridentitet, och inte låta det bli känt av andra. Kontakta servicedesk snarast om du misstänker att någon annan har fått tillgång till din identitet. Det händer ibland att universitetet råkar ut för lösenordsfiske via e-post, kom ihåg att IT-avdelningen aldrig ber om ditt lösenord. Släng mejlet utan att öppna eventuella filer.

Det finns många tjänster för lagring och delning av digitalt material. Vad som ska lagras, delas och vilka som ska ha tillgång till informationen är avgörande för val av tjänst, men också säkerhetsaspekten. Läs mer om vilka IT- tjänster du ska använda för att lagra och dela information. 

Är du osäker kontakta servicedesk på telefon 57555.

Aktuella utbildningar/kompetensutveckling

Universitetets säkerhetsansvariga personal samordnar utbildningar inom säkerhet, dels generella utbildningar som ”Allmän brandkunskap” och dels skräddarsydda utbildningar. ”Första hjälpen”-utbildningar kan beställas via universitetets företagshälsovård. Om er institution eller enhet vill veta mer om säkerhet på universitetet går det att bjuda in personer som arbetar med säkerheten.

Säkerhet vid evenemang

När aktiviteter vid sidan om den ordinarie utbildningsverksamheten genomförs i universitetets lokaler gäller särskilda rutiner för säkerheten. Läs mer om säkerhet vid evenemang här

Bevakning

Securitas har personal i tjänst dygnet runt och resurser att hjälpa till vid och efter händelser som kräver externa insatser. Om något händer kan du därför alltid kontakta dem på telefonnummer 040-665 80 80. De kan även larma vidare till universitetets krisledning vid behov. Läs mer om bevakning

Tänk på att inte släppa in okända personer i våra byggnader.

Upptäcker du något som avviker från det normala, kontakta respektive husorganisation eller anmäl händelsen på universitetets säkerhetsnummer 040-6658080 (dygnet runt)

Här hittar du samlad information om säkerhet och krishantering

Text: Johanna Svensson