Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

”Vi blir aldrig färdiga som människor”

2018-05-09

NY BOK. Vuxen men inte färdig. Det är titeln på en ny bok av Kristian Stålne, lektor på Fakulteten för teknik och samhälle, som redan som doktorand började intressera sig för vuxenutvecklingspsykologi.
— Jag vill introducera ämnet för en bredare målgrupp, säger Kristian Stålne.

Kristian Stålne är teknisk fysiker med en doktorsexamen i byggnadsmekanik. Intresset för personlig utveckling fick han som doktorand under en tid när han inte själv ”hade det så bra.”

En egen utvecklingsresa

Kristian Stålne

Boken består av tre delar som inleds med en självbiografisk beskrivning om hans egen utvecklingsresa. Den andra delen fungerar som en textbok och ger en introduktion till vuxenutvecklingens viktigaste stadieteorier med fokus på komplext tänkande och meningsskapande. I den sista delen knyter Kristian Stålne ihop de båda första och beskriver hur hans egen utvecklingsresa kan förstås ur ett vuxenutvecklingsperspektiv.

— Utvecklingspsykologi handlar om att lära sig tänka och resonera komplext, hur vi förhåller oss till och värderar kunskap, och hur vi utvecklar nya färdigheter. Vi blir aldrig färdiga.

Tillämpar även i jobbet

 Vuxen men inte färdig är ett eget sidoprojekt, men perspektivet finns med i Kristian Stålnes forskning: I ett projekt om inomhusmiljöer studeras såväl psykologiska faktorer som de mer tekniska och energimässiga. Ett projekt om ledarskapsutveckling handlar om bra ledarskap och samarbeten på nya sätt inom traditionella ingenjörsföretag. 

— En målgrupp för boken är ingenjörer som är intresserade av psykologi. Om man kan tänka komplext inom matematik och fysik – går det även att föra över till sitt ledarskap? säger han.
Kristian Stålne beskriver boken som en avancerad populärvetenskaplig beskrivning av vuxenutvecklingspsykologi och forskningen inom fältet, tänkbar som kurslitteratur inom både lärar- och psykologutbildning.
— Psykologer, chefer, HR-personal, lärare… Jag tror att alla som jobbar med eller är intresserade av personlig utveckling kan ha glädje av boken, säger Kristian Stålne.

 

Text: Magnus Jando