Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Valberedningarna till de nya fakultetsstyrelserna är nu utsedda

2018-11-23

KOLLEGIALITET. Nu har samtliga fakulteter tillsatt valberedningar som ska arbeta med den fortsatta processen med val till fakultetsstyrelserna. Nästa steg är att medarbetarna nominerar kandidater till dessa. "Det är viktigt att alla engagerar sig och nominerar kandidater så att vi kan få fakultetsstyrelser med brett kollegialt stöd" säger Birgitta Häggman Henrikson, ordförande för OD:s valberedning.

Processen med att få en ny, mer kollegial arbetsordning har kommit ytterligare ett steg på vägen. Den 1 januari 2020 träder den nya arbetsordningen ikraft, men redan den 31 mars 2019 ska de nya fakultetsstyrelserna vara utsedda. Att valberedningarna nu är på plats innebär att nomineringen av kandidater till fakultetsstyrelserna kan påbörjas inom kort.

”De nya fakultetsstyrelserna kommer att ha många viktiga frågor och spännande utmaningar framför sig de närmaste åren” säger Birgitta Häggman Henrikson, ordförande i OD:s valberedning, och tillägger, med specifik referens till just OD: ”Nu när vi är i ett viktigt skede med omorganisation vid vår fakultet, med ökat kollegialt inflytande och en ny fakultetsstyrelse med utökat mandat, så är det viktigt att alla engagerar sig och nominerar kandidater så att vi kan få en fakultetsstyrelse med brett kollegialt stöd.”

Hur de olika valberedningarna organiserar nomineringsprocessen varierar mellan fakulteterna. Gemensamt är att de inom kort går ut med information till sina medarbetare om vad som gäller vid respektive fakultet.

Dessa personer ingår i valberedningarna

Text: Sara Appelquist