Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utbildning inför övergången till den nya dataskyddsförordningen

2018-02-23

MEDARBETARUTBILDNING. Inom ett par veckor kommer det en länk till en utbildning om den nya dataskyddslagen. Det går fortfarande att bjuda in universitetets informationssäkerhetsansvarige för en presentation av lagen.

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen, GDPR. Inom ett par veckor får du en länk via e-post till en webbaserad utbildning som all personal som behandlar personuppgifter behöver genomföra.

Utbildningen kommer att vara moduluppbyggd så att du kan ta del av det du behöver beroende på vad du arbetar med – forskning, administration, utbildning, och även beroende på om du handleder studenter eller inte. Studenter som ska skriva uppsats med personuppgifter behöver också gå igenom en del av utbildningen.

Vad är en personuppgift?

Som personuppgift räknas varje uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person vilket gör att en stor mängd uppgifter som universitetet samlar in och hanterar omfattas av den nya lagstiftningen. 

Universitetets informationssäkerhetsansvarige Jesper Wokander har varit redaktör och medförfattare för utbildningen som är framtagen tillsammans med landets övriga lärosäten. Han har också presenterat den nya dataskyddsförordningen på arbetsplatsträffar, avdelningsmöten och i forskargrupper, ett arbete som fortsätter under kommande månader.

– Det finns ett stort intresse i organisationen, vi ligger i fas med förberedelserna så här långt, och det finns fortfarande möjlighet att bjuda in mig om ni är en grupp som behandlar personuppgifter och behöver veta mer, säger Jesper Wokander.

Text: Johanna Svensson