Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

De belönas – för nit och redlighet

2018-05-15

UTMÄRKELSE. Professor Karina Vamling, universitetsadjunkt Bengt Cederberg och bibliotekarie Lotta Wogensen.
Det är tre av de medarbetare vid Malmö universitet som i nästa vecka belönas med utmärkelsen – ”För nit och redlighet i rikets tjänst”.

Ceremonin firas på fredag, 25 maj, på restaurang Årstiderna by the Sea i Dockan i Malmö. Då kommer prorektor Per Hillbur att finnas på plats för att dela ut utmärkelsen till de sammanlagt 23 medarbetarna som i år varit statligt anställda i sammanlagt 30 år eller som går i pension efter 25 år i motsvarande tjänst.

Bland de som nu ska belönas finns såväl professorer, lektorer som adjunkter samt bibliotekarier och IT-koordinator och tillsammans representerar de nästan samtliga av lärosätets verksamhetsgrenar med undantag, denna gång, för Fakulteten för teknik och samhälle.

De aktuella medarbetarna har inför firandet fått välja mellan att få utmärkelsen som guldmedalj med kungens porträtt, guldklocka som dam- eller herrur, kristallskål eller konstskulptur av Ernst Billgren alternativt Bertil Vallien. I samband med ceremonin bjuds medarbetarna även på en gemensam lunch på restaurangen.

Fotnot: Utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst" har delats ut till trogna statsanställda sedan 1830-talet. 

Medarbetare som 25 maj belönas med utmärkelsen ”För Nit och Redlighet i rikets tjänst”, NOR:

Fakulteten för Lärande och samhälle
Barbro Söderberg, universitetsadjunkt
Bengt Cederberg, universitetsadjunkt
Hans-Åke Hansson, studierektor/universitetsadjunkt
Jan-Eric Ekberg, universitetslektor
Karin Nilsson, universitetsadjunkt

Fakulteten för Kultur och samhälle
Bo Reimer, professor
Cecilia Hansson, universitetsadjunkt
Helena Stavreski, universitetsadjunkt
Karina Vamling, professor
Monika Edgren, professor
Per Sederblad, universitetslektor
Margareta Popoola, universitetslektor

Fakulteten för Hälsa och samhälle
Irena Dychawy-Rosner, universitetslektor
Lennart Ljunggren, seniorprofessor
Mikael Matteson, universitetsadjunkt
Thomas Arnebrant, prodekan/professor

Odontologiska fakulteten
Eva Lilja-Karlander, universitetslektor/övertandläkare
Per Vult von Steyern, avdelningsföreståndare/studierektor/professor/övertandläkare

Bibliotek
Göran Schelin, bibliotekarie
Lotta Wogensen, 1:e bibliotekarie

Gemensamt verksamhetsstöd
Hans Jonsson, jurist
Staffan Krook, IT-koordinator
Ann-Marie Öberg, biträdande universitetsdirektör

Text: PM Eriksson