Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Uppdragsutbildningen till fastighetsmäklare är nedlagd

2018-09-04

UTBILDNING. Uppdragsutbildningen till fastighetsmäklare är nedlagd av ekonomiska skäl. Utbildningen har haft svårt att konkurrera med ett ökat antal privata aktörer.

Malmö universitets uppdragsutbildning till mäklare har lagts ner från och med höstterminen 2018. Vissa delar kommer dock att ges som fristående kurser. Anledningen till att utbildningen inte ska ges mer är att söktrycket har gått ner och att utbildningen har börjat gå back ekonomiskt.

– Söktrycket har minskat det senaste året. Vi har varit måna om att upprätthålla kvaliteten och har haft svårt att konkurrera med ett ökat antal privata aktörer som ger kortare utbildningar, säger Katja Lundquist, ansvarig för uppdragsutbildningen till fastighetsmäklare och nybliven studierektor för polisutbildningen. 

För arbetsgruppen som har arbetat med uppdragsutbildningen innebär det delvis förändrade arbetsuppgifter. Urbana studier har två stora kandidatprogram med fastighetsvetenskap som huvudområde, ett med inriktning fastighetsförmedling och ett med inriktning fastighetsförvaltning. Fastighetsvetenskap har även flera pågående forskningsprojekt.

– Uppdragsutbildningen har fyllt en viktig plats för ämnet fastighetsvetenskap. Utbildningen har inneburit att vi har kommit i kontakt med kursdeltagare och yrkesverksamma som är betydligt äldre och mer erfarna och som har kunnat tillföra information om branschen, ställa intressanta frågor och ge uppslag till forskningsfrågor. Nu får vi se till att samverka med branschen på andra sätt, säger Katja Lundquist.

Uppdragsutbildningen till fastighetsmäklare har funnits sedan 2002 och har bland annat finansierat 8-10 doktorandtjänster genom åren. Vilka kurser som kommer att ges i fortsättningen blir klart inom kort.

Text: Johanna Svensson