Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

"UKÄ-utvärderingarna - en potential till utveckling"

2018-05-31

UTBILDNING: Universitetskanslersämbetet, UKÄ, granskar i år inte bara Malmö universitets kvalitetsutvärderingssystem. Samtidigt pågår granskningar av förskollärarutbildningen, grundlärarutbildningen och senare även ämneslärarutbildningen vid Fakulteten för lärande och samhälle, LS.
- Vi får en chans att gå på djupet och se linjer i hela utbildningen, säger universitetslektor Caroline Ljungberg. Det är en möjlighet till utveckling. 

Caroline Ljungberg, Gunilla Löfström och Jutta Balldin, på LS, pustar ut eftersom de varit huvudskribenter och ansvariga för de tre självvärderingar som nyligen lämnats till UKÄ. Granskningarna gäller utbildningar till grundlärare inriktning fritidshem,  grundlärare inriktning F-3 och förskollärare. I höst startar granskningen av ämneslärarutbildningen där svenska, matematik, bild, idrott och samhällskunskap kommer att vara i fokus.

jutta balldin_liten - Vi kommer säkert att ha stor nytta av värderingen framöver, säger universitetslektor Jutta Balldin. Just nu är det skönt att skrivandet är över. Arbetet har emellanåt varit ensamt trots att lärarlagen gjort underarbetet. Det är ett ansvarsfullt och svårt arbete och det gäller att hålla många bollar i luften samtidigt. Att skriva i den här genren är väldigt speciellt och dessutom måste texterna bli riktigt bra.

Tre olika delar

UKÄ: kvalitetsutvärderingar baseras på tre olika delar; slumpvist utvalda examensarbeten, självvärderingar och i slutändan intervjuer med ledning, lärare och studenter. Självvärderingen är alltså lärosätets möjlighet att på djupet skriva fram och analysera den egna utbildningen. Men under relativt fasta ramar. UKÄ rubricerar det som förutsättningar, utformning, genomförande och resultat, studentperspektiv samt arbetsliv och samverkan.

gunilla l_liten

Det är UKÄ som väljer ut vilka examensmål som utvärderas.
- Det är en grannlaga uppgift att välja exempel som visar hur måluppfyllelsen säkras i progression genom lärandemål, bedömningsuppgifter, och läraktiviteter, säger kvalitetsansvariga Gunilla Löfström. Vi ska också kunna visa vad som krävs för en godkänd prestation.
Förutom måluppfyllelsen finns andra bedömningsgrunder som jämställdhet, studentperspektiv, personal, utbildningsmiljö, uppföljning, åtgärder och återkoppling samt arbetsliv och samverkan.

I en självvärdering måste man både göra bedömningar av vad som ska lyftas fram och vad som prioriteras bort. Det svåraste, menar alla tre huvudskribenterna, är att balansera mellan hur beskrivande och/eller analyserande/värderande man ska vara. I vilken utsträckning ska man redogöra för brister? Det är viktigt att man kan redovisa åtgärder för de utmaningar man definierat.

Vad tror ni att så här omfattande granskningar på sikt har för betydelse för arbetsmiljön?

caroline_ljungberg_liten 

-Det är väldigt lärorikt både för mig och för utbildningen, säger Caroline Ljungberg. Det är en ordentlig genomlysning av hela utbildningen som gett nya idéer. Det finns en potential att det intensiva arbetet med självvärderingen kan utveckla utbildningen. Det förutsätter dock att självvärderingarna verkligen används på den egna arbetsplatsen och så småningom lärosätena emellan så det inte bara blir något att bocka av efter UKÄ:s utlåtande.

Text: Helena Smitt