Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tydligare information till studenter inför salstentamen

2018-12-13

Automatiska e-postpåminnelser inför tentamen ska öka tydligheten för studenterna runt anmälan. Även examinatorer får automatiska mejl från KronoX inför tentamen.

Sedan centraliseringen av tentamensadministrationen 2016 har arbetet med löpande utvärderingar och förbättringar av processen för salstentamen fortsatt. En av förändringarna i de nya rutinerna var att krav på anmälan till tentamen infördes, och ett önskemål har varit att öka tydligheten för studenterna runt anmälan. Nya funktioner för detta har under året utvecklats i KronoX och införts från terminsstart fram till nu.

Alla studenter som har en aktuell e-postadress i Ladok får ett första mejl när anmälan öppnar, 21 dagar före tentamen. Detta går ut till de studenter som är registrerade på de kurstillfällen som har knutits till tentamenstillfället i Ladok.  När det återstår två dagar av anmälningstiden skickas ett påminnelsemejl till de studenter som ännu inte är anmälda. Vid anmälan och avanmälan till tentamen skickas bekräftelsemejl på detta, och studenter som är anmälda får ett välkomstmejl två dagar före tentamenstillfället med påminnelse om dag och tid samt eventuell anonymitetskod för anonym tentamen.

Även den examinator som står med signatur i schemabokningen får ett mejl fem dagar före tentamen med information om i vilket eller vilka hus som tentamen genomförs samt hur många studenter som är anmälda. Mejlet är även en automatiserad påminnelse om att skicka in tentamensunderlag för kopiering, som du kan bortse ifrån om du redan har lämnat ditt underlag.

Här kan du läsa mer om rutinerna för salstentamen