Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Två pristagare för presentationer vid riksstämma

2018-02-14

Vid Odontologiska riksstämman 2017 i november samlades flera tusen av landets tandvårdspersonal för att få inblick i områdets utveckling och framsteg. Dentalindustrin representerades av Swedental och besökarna kom i kontakt med den tekniska utrustning som finns tillgänglig för att höja kvaliteten på svensk tandvård. 

Aleksandar prisades för sin forskningsrapport

En punkt i riksstämmans program lämnade plats för forskningsrapporter.

Två Malmö universitet-forskare vinner priser för bästa presentationer vid Odontologisk riksstämma 2017
Fr.v. Andreas Stavropoulos, Aleksandar Milosavljevic, Kristina Bertl, Bengt Götrick

Inom specialistområdet parodontologi beslutade svenska parodontologföreningen att Aleksandar Milosavljevic från Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet var bäst. Titeln på Aleksandars presentation var ”Parodontala behandlingar och beslut - en jämförelse mellan parodontologer och tandläkare i Sverige”. Presentation handlade om en enkätundersökning utförd bland tandläkare i region Halland och specialister inom parodontontologi i hela landet där man tittade på hur tandläkare och specialister diagnostiserade och valde att behandla patienter med olika parodontala sjukdomar.

Juryns motivering bakom Aleksandars utnämning var att presentationen var pedagogiskt utformad och berörde en viktig del i behandlingen av parodontala sjukdomar, nämligen patientnyttan.

Aleksandar disputerar våren 2018 och hans ambition är att söka sig till en specialistutbildning i ämnet och förhoppningsvis ansluta till en fakultetsfinansierad utbildning.

Kristina vann i tung och tuff konkurrens

Vid Riksstämman 2017 levererades från landets lärosäten med tandvårdsutbildningar över 100 forskningspresentationer inom alla odontologins specialiteter. Med bakgrund i inskickade översiktstexter till alla presentationer valdes fyra finalister till att utnämnas som bästa forskningsrapporten i tung konkurrens. Vinnande ur det sista tävlingsmomentet gick ännu en medarbetare från avdelningen för parodontologi vid Malmö universitet. Kristina Bertl levererade en föreläsning med titeln ”Timeframe of socket cortication after tooth extraction: A retrospective radiographic study”.

Kristina tycker att upplevelsen att på Riksstämman till svensk tandvårdspersonal och kollegor inom odontologisk forskning få leverera en presentation var en givande och rolig upplevelse. Att sedan i tung konkurrens från andra forskare och lärosäten få väljas ut som vinnare gjorde upplevelsen ännu roligare. Hon menar samtidigt att det hade varit omöjligt att göra så bra ifrån sig utan stödet från kollegor som var involverade i det här forskningsprojektet.