Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Studentkåren skriver öppet brev om arbetsmiljön i Gäddan

2018-03-08

STUDIEMILJÖ. Studentkåren har skrivit ett öppet brev till universitetet angående studenternas arbetsmiljö i Gäddan.

De skriver att det är problem med buller vid tentamen, och menar att studenter diskrimineras eftersom delar av byggnaden är otillgängliga för studenter med rörelsehinder. Det saknas också blinklarm för studenter med hörselnedsättning.

Dialog behövs

I sitt brev har studentkåren bjudit in till ett möte i slutet av mars. Universitetets ledning och byggnadsavdelning välkomnar dialog med studenterna.

– Vi har numera regelbundna husmöten för att kunna diskutera och åtgärda problem i våra byggnader. Framöver kommer vi att bjuda in även studenterna till dessa möten. Det är tydligt att vi behöver mer dialog om deras studiemiljö, säger byggnadsavdelningens chef Mats Lyberg.

Tillgängligheten har förbättrats stegvis

För ett år sedan anmäldes tillgänglighetsbrister i Gäddans arbetsmiljö till Arbetsmiljöverket av ett arbetsmiljöombud och i september 2017 konstaterade Arbetsmiljöverket att de akuta tillgänglighetsbristerna var åtgärdade. I handlingsplanen ingick ytterligare förbättringar när det gäller husets tillgänglighet, och även när det gäller andra aspekter på arbetsmiljön. Invändigt har ombyggnader framför allt gjorts på kvällar och helger för att störa verksamheten så lite som möjligt vilket har gjort att det har tagit längre tid. Nu finns till exempel godkända tillgänglighetsanpassade toaletter på varje våning, inte bara på en plats. Det har också gjorts många mindre förbättringar.

Kvar på listan är två hörsalar i Gäddan som sedan drygt ett år inte används – att göra dem tillgängliga för alla kräver en större ombyggnad som inte kan göras när det är verksamhet i huset. Universitetet för en dialog med fastighetsägaren och planerna är att de ska åtgärdas under sommaren. När det gäller blinklarm vid utrymning är det inget som krävs enligt universitetets brandkonsult men det finns med i planeringen.

– De nybyggda delarna av Gäddan har blinklarm men inte de äldre. Vi planerar att installera blinklarm i resten av byggnaden. Även här förs en dialog med fastighetsägaren som äger brandlarmen och förhoppningsvis kommer det också att kunna installeras till sommaren. Vi tittar också på möjligheten att öppna upp balkongerna. Där har vi tillgänglighetskonsulter inkopplade för att kunna lösa det på bästa sätt, säger Mats Lyberg.

Text: Johanna Svensson