Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Storslam till nationell forskarskola för socialarbetare

2018-08-30

Malmö universitet och Lunds universitet får 83 miljoner från Forte till en nationell forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten. Syftet är att föra forskningen närmare verkligenheten och bidra till en långsiktig kunskapsbyggnad.

Lars Plantin- Det är naturligtvis mycket roligt att vi nu får möjlighet att utveckla vår forskning och forskarutbildning i socialt arbete och samtidigt fördjupa både våra relationer till socialarbetare på fältet och våra kollegor i Lund, säger Lars Plantin, huvudsökande och professor vid Institutionen för socialt arbete.
Malmö universitet kommer att leda forskarskolan tillsammans med Lunds universitet. Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet kommer att vara partneruniversitet, vilket ger ytterligare möjligheter.

Professionsnära forskning

-Tanken är att de antagna socialarbetarna skall kunna arbeta halvtid på fältet och forska på halvtid under fyra år. Forskningen kommer alltså att vara professionsnära och ha fokus på särskilda områden, säger Plantin.
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har gjort en kunskapsöversikt för socialtjänsten och pekar ut ett antal områden som behöver stärkas. Bland dessa områden är social barnavård samt forskning kring äldre och funktionshinder, vilka kommer att vara tema för de två första intagen. 

Komplexa sociala fenomen

- Forskarskolan innebär en möjlighet att långsiktigt och systematiskt bygga upp kunskap inom just dessa områden. Naturligtvis är detta viktigt för alla kommuner, men kanske särskilt för Malmö som har många utmaningar inom det sociala arbetets område. Ökad kunskap om komplexa sociala fenomen är väsentligt i en tid då många fokuserar på enkla lösningar och fler poliser, säger Plantin.
Första intag kommer att ske sommaren 2019.

Text: Charlotte L Bechmann