Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Spikning på Malmö universitet

2018-02-20

BERÄTTELSER PÅ VÄGEN. Vad vet du om den akademiska traditionen spikning? Den 8 februari 2018 spikade Malin Mc Glinn sin avhandling Translating Neoliberalism: The European Social Fund and the Governing of unemployment and social exclusion in Malmö, Sweden, på Institutionen för urbana studier.

2 minuters film om spikning

"Jag blev lite rörd av ögonblicket faktiskt. Traditioner kan ju vara bra på att ta fram vissa känslor även om man kanske inte alltid begriper dem så det var väldigt fint att hammarslagen fick symbolisera någon form av slutet på en resa."

Christian Stråhlman, forskningshandläggare:

"Spikning handlar om att man gör sin avhandling offentlig och tillgänglig för allmänheten så att alla som finns på universitetet ska kunna läsa, kritisera och diskutera innehållet och det gör man inför disputationen. Det är en gammal tradition som går tillbaka till medeltiden. Den mest kända spikningen är Martin Luther den 31 oktober 1517 när han spikade upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg. Det gjorde han just därför att han ville diskutera innehållet. Nu gick ju inte det så bra för honom då han blev bannlyst av påven och det hoppas vi att dagens doktorander inte blir."

Malin Mc Glinn:

"Jag tycker att det finns vissa ritualer som är fina. Många av sådana här saker är ju väldigt mycket för andra också. Jag tycker att det kan vara fint som jag då som kommer från en icke-akademisk bakgrund, att även ha ett inkluderande. Att föräldrar kan komma och vara stolta eller något syskon kan komma, att någon får dela upplevelsen med dig. Sådana här saker är så självklara inom den akademiska världen men de är ju inte det utanför och eftersom jag tycker att akademin ska vara inkluderande och kommuniceras ut så kan sådana här händelser också vara tillfällen då studenter går förbi och undrar vad som händer där nere. Vad gör hon? Jo hon spikar upp sin avhandling, vad betyder det? Det kan kanske också vara inspirerande för någon."