Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Skatteverket ändrar reglerna för kontrolluppgift

2018-12-10

Från årsskiftet ändrar Skatteverket hanteringen av kontrolluppgifter från årsvis till månadsvis rapportering. Detta innebär att det blir extra viktigt att du i god tid registrerar allt som kan påverka din löneutbetalning, eftersom felaktigt inbetald skatt inte går att få tillbaka förrän i nästa deklaration.

Den 1 januari 2019 ändrar Skatteverket hanteringen av kontrolluppgifter. Arbetsgivaren kommer att skicka individuella skatteuppgifter till Skatteverket för samtliga anställda varje månad i stället för som tidigare en gång om året.

I januari 2019 kommer du att få en årlig kontrolluppgift med 2018 års inkomst inför deklarationen som vanligt, men från och med nästa år kommer du i stället att se på varje lönespecifikation hur mycket skatt du har betalat samt övriga uppgifter som arbetsgivaren har redovisat till Skatteverket. Om du har flera arbetsgivare kan du se din samlade inkomst och skatteinbetalning på Skatteverkets ”Mina sidor” från och med februari 2019.

Så påverkar ändringen dig

Du behöver inte göra något inför att reglerna ändras. Däremot blir det extra viktigt att meddela arbetsgivaren i god tid om allt som kan påverka din löneutbetalning, för att uppgifterna som lämnas till Skatteverket varje månad ska bli rätt från början. Det kommer inte att vara möjligt att få tillbaka inbetalad skatt från arbetsgivaren vid korrigeringar av lön, utan om du har betalat för mycket skatt regleras det årligen i deklarationen.

Detta gäller till exempel om tjänstledighet eller föräldraledighet inte har registrerats i tid, utan lön felaktigt betalas ut och måste återbetalas. Då kommer du att behöva betala tillbaka hela lönen inklusive den avdragna skatten, men kan inte få tillbaka skatten förrän i följande års deklaration.

Mer information om förändringen finns hos Skatteverket