Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Självvärdering är inskickad till UKÄ

2018-06-05

KVALITET. Första steget är avklarat.
Malmö universitet har nu lämnat in självvärderingen av lärosätets kvalitetssäkringsarbete till Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
– Det har varit ett intensivt men samtidigt ett väldigt lärorikt arbete att sammanställa och skriva detta dokument, säger Inger Lindstedt, huvudansvarig för arbetet med självvärderingen.

Arbetsgruppen för självvärderingen arbetade in i det sista med det cirka 50 sidor tjocka dokumentet innan det på tisdagen (5 juni) skickades över till tillsynsmyndigheten för högre utbildning och forskning i Stockholm. Därmed var en flera månader lång insats till ända. Processen har involverat ett stort antal medarbetare på samtliga fakulteter och inom det gemensamma verksamhetsstödet samt ett antal externa läsare.
– Tidsschemat för arbetet har varit tajt. Så jag vill verkligen tacka alla kollegor som varit delaktiga i detta arbete.
– De har ställt upp till hundra procent, följt tidsplanen och levererat väl genomarbetade underlag, svarat på frågor via sms, mejl och telefon omgående, till och med på lördagskvällar, fortsätter Inger Lindstedt, professor emerita på Konst, kultur och kommunikation, K3.  
– Vi har fått mycket bra återkoppling och kloka synpunkter när texten har varit ute på remiss på fakulteterna och i det gemensamma verksamhetsstödet. Vi har också haft externa läsare som på samma sätt gett mycket bra återkoppling. Det känns tryggt.   

I den aktuella självvärderingen har skrivargruppen – efter instruktioner och utifrån bedömningsgrunder som sammanställts av UKÄ – bland annat beskrivit och analyserat lärosätets kvalitetssäkringsarbete samt hur detta systematiskt säkerställer hög kvalitet i lärosätets utbildningar.
De har dessutom lyft fram exempel från fakulteterna för att valda arbetssätt verkligen leder till önskade mål och resultat. Skrivargruppen har utgjorts av Anna Sandell, Birgitta Magnusson, Christian Stråhlman och Inger Lindstedt.
– Det har varit väldigt intressant och nyttigt att få gå till botten med dessa frågor. En sådan här utvärdering är i sig kvalitetsdrivande eftersom det blir en så genomarbetad genomlysning av universitetets arbete för att utveckla och säkra hög kvalitet i utbildningarna. Det ger också möjlighet att se över vad vi kan utveckla ytterligare.
– Tidigare utvärderingar har också visat sig vara kvalitetsdrivande och haft en positiv inverkan på utvecklingen av våra utbildningar. Så det väntar vi oss även av denna process, säger Inger Lindstedt.

Nu ska aktuell självvärdering läsas och analyseras av UKÄ:s bedömargrupp. Därefter väntar två platsbesök i Malmö av samma grupp i början av oktober och i slutet av november.
Vid besöken ska bedömarna bland annat ha ”möjlighet att ställa kvarvarande frågor utifrån lärosätets självvärdering” samt titta närmare på ”lärosätets kvalitetsarbete i praktiken” inom olika utbildningsmiljöer, så kallade ”fördjupningsspår”.
Utöver självvärderingen och platsbesök kommer även en studentinlaga att utgöra underlag för bedömargruppen. Beslut och omdöme från UKÄ väntas i inledningen av nästa år.

Text: PM Eriksson