Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samhällsfrågor i fokus för internationell idrottskonferens

2018-08-29

KONFERENS. Ett bredare perspektiv på idrott som också tar sig an de stora samhällsfrågorna. Det är målsättningen när Malmö universitet och Institutionen för idrottsvetenskap står värd för en av världens största konferenser om Sport management.

Temat för konferensen, som arrangeras på Malmö live 5-8 september, är Managing Sport in a Changing Europe.
Karin Book

— Det är ett unikt tema i sammanhanget. Konferenserna brukar vara inriktade på frågor som evenemang, organisationsfrågor eller elitidrottens utveckling. Det brukar bli mycket ekonomi och juridik. Vi försöker knyta ihop samhälle och idrott, och det är också den samhällsvetenskapliga forskningen vi är starka inom, säger universitetslektor Karin Book, organisatör tillsammans med universitetsadjunkt Gun Normark.

"Sport för alla"

The European Sport Management Conference arrangeras tillsammans med European Association for Sport Management, EASM. De cirka 450 deltagarna kommer från hela världen – forskare men också politiker och representanter för nationella och internationella idrottsorganisationer, föreningsliv och kommunal förvaltning. Konferenstemat har valts för att spegla de förändringsprocesser och utmaningar som pågår inom idrotten och samhället i stort och som måste hanteras av idrottens organisationer. Det kan handla om migration, integration, och mångkulturalism. Temat illustreras väl av halvdagen om Retinking ”sport for all”: inclusion and integration, som riktar sig till alla som arbetar med frågor kring integration, inkludering och nytänkande. Föreläsningarna lyfter fram både goda exempel och utmaningar

Vad är idrott?

Karin Book och Gun Normark vill också visa fram en bredare definition av vad som är idrott: på invigningen blir det såväl parkour som roller-derby och skate.

Gun Normark

 

— För att vara en framgångsrik organisation i dag måste man ha ett större helhetsperspektiv. Även idrotten är beroende av hur samhället fungerar, säger Gun Normark.
Konferenstemat kopplas också till nationella och inte minst lokala perspektiv.
— Vi vill också marknadsföra Malmö och regionen. Visa upp den unga och mångkulturella staden, staden Malmös utveckling och utmaningar, och vilken roll vi som universitet har i denna utveckling. Hur t ex fritidsförvaltningens satsar på urbana sporter för att nå fler, säger Karin Book.

Text: Magnus Jando