Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Så här arbetar biblioteket för att ge fortsatt tillgång till Elsevier-artiklar

2018-06-14

TIDSKRIFTER. Det nationella avtalet med förlaget Elsevier upphör vid halvårsskiftet. Det kan innebära att artiklar som publiceras efter den 1 juli i Elseviers tidskrifter inte längre går att läsa via svenska universitets- och högskolebibliotek.
– Vi kommer att göra vårt bästa för att ändå tillhandahålla dessa artiklar, säger bibliotekarien Jenny Widmark.

Läsrättigheterna till artiklar som publiceras fram till och med juni 2018 finns kvar även i fortsättningen. Begränsningen gäller endast artiklar som publiceras efter den 1 juli. Malmö universitetsbibliotek uppmanar medarbetare och studenter att beställa de artiklar de behöver genom bibliotekets fjärrlån.

– Vi försöker ta hem artiklarna via våra ordinarie beställningskanaler. Det kommer dock att finnas tillfällen när det inte är möjligt. Framför allt gäller det helt nytt material som är elektroniskt publicerat på tidskriftens hemsida men ännu inte inkluderat i ett tidskriftsnummer, säger Jenny Widmark.

– Vi undersöker också om vi kan hitta nya beställningsvägar. Men i de fall vi inte lyckas kommer vi att bli tvungna att hänvisa forskare till att själva kontakta artikelförfattaren direkt.

Bakgrunden till uppsägningen är att Elsevier och Sveriges forskningsbibliotek (genom konsortiet Bibsam) inte kommer överens om frågor som rör kostnadsökningar och villkoren för open access. Förhandlingarna mellan Elsevier och Bibsam pågår och biblioteket återkommer med mer information så snart det är möjligt.

Text: Eva Tornbjer