Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Roller byts ut när organisationen växer

2018-12-14

MEDARBETARE. Forskningsberedningen vid Malmö universitet, som den 1 januari 2019 byter namn till Beredningen för forskning och forskarutbildning, får en ny ordförande. Rektor Kerstin Tham lämnar över ordförandeposten till Bo Petersson, och i samband med det övertar Lars Plantin Bo Peterssons nuvarande roll som ordförande för Kommittén för forskarutbildning.

Lars Plantin är redan idag vice ordförande för forskarutbildningsutskottet och har arbetat med forskarutbildningsfrågor, både centralt och på fakultet i cirka sju år. 

Lars Plantin, ordförande för Kommittén för forskarutbildning vid Malmö universitet

– Allting skärps upp genom universitetsblivandet, säger Lars Plantin. Olika dokument måste skrivas om och förnyas, samtidigt ökar antalet doktorander och forskarutbildningen växer. Och så får vi ju numera inrätta forskarutbildningsämnen själva. Det är viktigt att styra dessa processer på rätt sätt och säkerställa hög kvalité i allt vi gör. Vi måste skapa nya rutiner och ställa oss nya frågor: ”Har vi fog för att starta ett nytt forskarutbildningsämne?” ”Vem ska vi kalla in som granskare?”, ”Hur ska granskningen gå till rent praktiskt?” och så vidare.

– Det är särskilt roligt att jobba med forskarutbildningsfrågor nu, säger han. Det är många saker på gång nu, som en konsekvens av att vi blivit universitet.

Samarbetet mellan beredningen för forskning och forskarutbildning och kommittén för forskarutbildning är också tänkt att bli ännu tätare än tidigare. Bo Petersson och Lars kommer regelbundet träffas för att diskutera gemensamma frågor som finns på de olika agendorna och tydligare sammanlänka frågor om forskning och forskarutbildning.

– Det har funnits ett samarbete även tidigare men vi står ständigt inför nya stora utmaningar i universitetsblivandet så ett starkt samarbete med beredningen för forskning och forskarutbildning gynnar kommitteens arbete.

Bo Petersson, tillträdande ordförande i Beredningen för forskning och forskarutbildning, känner sig trygg att lämna över ordförandeklubban i Lars händer.

– Lars brinner för forskarutbildningsfrågorna och har omvittnad och grundmurad kompetens. Jag ser mycket fram emot att fortsätta det goda samarbete som vi redan har haft i flera år.

I år har Malmö universitet fler doktorander än någonsin. Ju fler doktorander universitetet tar in desto större krav ställs på forskarutbildningsmiljöerna.

– Kring kommittén finns också ett bra team som är jätteduktiga på just de här frågorna, säger Lars. Christian Stråhlman, Maria Dahlberg och Peter Jönsson är alla intresserade och väldigt duktiga, så det känns kul att bli en del av detta sammanhang. Och så har vi bra backning från rektor som prioriterar dessa frågor högt.

Men det blir inte någon större skillnad från när Bo var ordförande.

– Det landar ständigt nya frågor i kommitteen som måste hanteras och där får vi vara flexibla. Mycket kan vi hantera på våra månatliga möten men vissa frågor kommer kanske oftare att behöva behandlas i heldagsmöten för att vi skall kunna ta ett större helhetsgrepp kring ibland väldigt komplexa frågor.

Uppdraget som ordförande tar tid och ställer Lars Plantin inför utmaningen att prioritera annorlunda i sin vardag.

– Jag har fått uppdraget på två år, säger han. Min idé är att redan nu ha en bra planering för min tid mellan administration och forskning. Men jag kommer också att planera för att kunna göra en rejäl satsning på forskningen när jag kommer ut på andra sidan, och går av det administrativa. Det gör det lättare att sätta med fokus på det administrativa nu eftersom det blir mer forskning sedan.

– Med hjälp av struktur ska jag alltså försöka hålla rent för forskning.

Text: Johan Portland