Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2018-10-01

2018-10-04

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 40). På rektors beslutsmöte fattas beslut i olika övergripande frågor och frågor som rör det löpande arbetet på lärosätet. Mötet hålls vanligtvis på måndagar och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Närvarande vid mötet förutom föredragande: Per Hillbur, ställföreträdande rektor, Susanne Wallmark, universitetsdirektör, Per M Eriksson, kommunikatör, Jenna Pystynen, studeranderepresentant,  Hélena Bogazzi, sekreterare

Frånvarande: Kerstin Tham, rektor

Ärendem:

1. Årsredovisning 2018, disposition och ansvarsfördelning
Årets årsredovisning ska vara kortare och få en mer sammanhållen och analytisk text.
Dnr LED 1.4-2018/535
Föredragande: Carl Henrik Bonde

2. Antagning av Martin Fisk till docent i Materialmekanik
Dnr HR 2.2.3-2018/322
Föredragande: Sara Eriksson

3. Remisslista v.39-40
Aktuella remisser handlar bland annat om UHR:s svensk-engelska ordbok, kamerabevakning i brottsbekämpning och utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare som misskött sig.
Föredragande: Susanne Wallmark

Text: Johanna Svensson