Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2018-09-17

2018-09-17

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 38). På rektors beslutsmöte fattas beslut i olika övergripande frågor och frågor som rör det löpande arbetet på lärosätet. Mötet hålls vanligtvis på måndagar och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Närvarande vid mötet förutom föredragande:
Kerstin Tham, rektor,
Per Hillbur, prorektor,
Susanne Wallmark, universitetsdirektör,
Johanna Svensson, kommunikatör,
Hélena Bogazzi, sekreterare

Ärenden:

Beslutet innebär tre förtydliganden som gäller ett tidigare fattat beslut.
Dnr LED 1.3-2018/64
Föredragande: Christian Stråhlman

2. Medfinansiering STINT-projekt Sydafrika under projekttiden 2017-09-01–2020-08-31 (ÅTERREMITTERAS)
Föredragande: Ann-Marie Öberg

Efter en intern nomineringsprocess nominerar universitetet två starka kandidater till programmet.
Dnr UTB 3.1-2018/283
Föredragande: Monika Patay

Vetenskapsrådet har inbjudit lärosätena att nominera ledamöter (en kvinna och en man) till Utbildningsvetenskapliga kommittén. Anders Jakobsson från Malmö universitet är ledamot sedan en mandatperiod.
Dnr LED 1.1-2018/386
Föredragande: Peter Jönsson

Föredragande: Susanne Wallmark

Text: Johanna Svensson