Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Polisutbildningens organisatoriska hemvist beslutad

2018-11-15

ORGANISATION. Rektor Kerstin Tham beslutade i mars 2018 att polisutbildningen i planeringsskedet skulle placeras vid fakulteten vid Hälsa och samhälle. En konsekvensutredning med fokus på bland annat bemanning och utbildningsstart har behandlats av polisutbildningens styrgrupp och samverkats på HS. Enheten för Polisiärt arbete inrättas från och med 2018-12-01 som  en självständig enhet kopplad till Fakulteten för hälsa och samhälle.

– Vi börjar bli redo för utbildningsstart den 21 januari och ser fram emot att välkomna 96 blivande poliser till Malmö universitet, säger Caroline Mellgren, föreståndare för enheten för polisiärt arbete vid Malmö universitet.

Vidare har rektorn beslutat att enheten ska ledas av en föreståndare som ingår i HS ledningsgrupp. Fakultetens organisation skall stödja enheten bland annat vad gäller anställnings- och utbildningsfrågor.

Akademiska lärare anställda på enheten har samma förutsättningar till kompetensutveckling som all undervisande personal på lärosätet. Enhetens administrativa stöd ses över i särskild ordning och enhetens ekonomi särredovisas.

Organisationsformen ska utvärderas under 2022.

Text: Johan Portland