Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Polisutbildningen vid Malmö universitet tar form

2018-02-28

Förberedelserna för en ny polisutbildning vid Malmö universitet går nu in i skarpt läge. Docent och kriminolog Caroline Mellgren har utsetts till föreståndare för polisutbildningen, som beräknas starta våren 2019. 

Caroline Mellgren_02– Det blir en oerhört spännande uppgift under tidspress som jag tar på djupaste allvar, säger Caroline Mellgren. Det finns mycket kunskap på Malmö universitet som gagnar en polisutbildning med hög kvalitet. Samtidigt måste Malmö universitet klara att integrera en helt ny studentgrupp.

Flera processer samtidigt

Mellgren påpekar att flera processer måste drivas samtidigt. I första hand gäller det att rekrytera lämpliga lärarlag, där universitetslärare och lärare med erfarenhet av polisarbete arbetar tillsammans. Redan i intresseanmälan framhöll Malmö universitet att det finns en omfattande forskning  med relevans för polisutbildning inom kriminologi, juridik, sociologi, statsvetenskap, ledarskap och lärare med lång erfarenhet av professionsutbildningar.

Nu handlar det om att sätta organisationen och få folk på plats. En gemensam utbildningsplan för alla polisutbildningar i Sverige finns redan och är upprättad av Polismyndigheten. Däremot är det upp till de olika lärosätena att skriva fram kursplaner och att alltså fylla utbildningen med innehåll.

– Naturligtvis kommer vi göra studiebesök på lärosäten som redan bedriver polisutbildning för att ta vara på goda erfarenheter, fortsätter Mellgren.

Rektorsbeslut

Det var på rektors beslutsmöte i början av veckan som det blev klart att Caroline Mellgren blir föreståndare för polisutbildningen. I beslutet definieras hennes uppgift som: ”Föreståndaren ska leda planering och genomförande av grundutbildning för poliser vid Malmö universitet. I detta ingår att vara ansvarig för kontakterna med Polismyndigheten, ansvara för att ta fram överenskommelse mellan myndigheterna samt fungera som kontaktperson med andra polisutbildningar i Sverige och, i förekommande fall, internationellt.”

En annan process som redan är igång är att få fram lämpliga lokaler. Här har en projektledare utsetts för att starta en process för speciallokaler för polisutbildning. Det handlar om kriminaltekniska laborationslokaler, plats för skjutbanor, plats för radiobilar med mera. Inledningsvis kommer de teoretiska delarna av utbildningen bedrivas i Malmö universitets lokaler.

Integrering är ledordet

– Det är en helt ny utbildning som ställer speciella krav på lärosätet. Ett ledord är integrering. Det handlar om att de teoretiska delarna ska integreras med kunskaper kring polisiärt arbete. Det handlar om en studentgrupp som ska integreras med andra professionsutbildningar i universitetsvärlden.

– Min ambition är samtidigt att få till polisutbildning av hög standard. Polisyrket är ett viktigt yrke som tar sig an viktiga och svåra samhällsutmaningar.

Text: Helena Smitt