Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Omtag Niagara: Vad händer i huset?

2018-11-19

LOKALER. Snart börjar ombyggnad av studentytorna på plan två till fyra. För entréplan finns en godkänd plan som innebär en synligare reception. Planen är att ombyggnaden ska sätta igång till sommaren.

Studentytorna

Planerna för studentytorna är färdiga och ombyggnader kommer att sätta igång så snart upphandlingen är färdig. Om allt går som det ska betyder det att studentytorna på plan två till fyra blir klara i februari. Det kommer att innebära ganska stor skillnad med fler sittgrupper och bättre belysning. Studenter har ingått i arbetsgrupper och hjälpt till att prova och välja möbler. De största förändringarna handlar om infrastrukturen, bättre möjlighet att kopiera, tillgång till studentskåp och fler eluttag. Det blir också ett helt nytt uttryck för hela studentmiljön, skillnaden kommer att märkas. I slutskedet kommer det att behövas hållas stängt för studenter någon helg, mer information om det kommer när detaljerna är klara. 

Under december kommer Studentdesken att flytta från plan fem till plan två. Syftet är att skapa en trevligare och mer ändamålsenlig miljö för studenter och medarbetare. Placeringen på plan två innebär också att det blir lättare för studenter att hitta till studentdesken. 

Plan fem och sex

Det första som händer på plan fem och sex är en ombyggnad av våning 6 B och C. Den kommer att börja efter julhelgerna och innebär bland annat nya glasväggar och ommöblering av ytorna.

När det gäller förbättrade miljöer för att lärare och studenter ska kunna mötas har det nyligen hållits en workshop med medarbetare och studenter, och tanken är att ha ett underlag klart till december, för att kunna göra verklighet av planerna till sommaren 2019.

Entréplan och receptionen

För entréplan finns en godkänd plan som innebär en synligare reception. Arbetet med den kommer förmodligen att sätta igång till sommaren. Ett projekt som även involverar studenter har startats för att ta fram ett koncept för en kombinerad fysisk och digital kommunikationslösning för att stärka den akademiska prägeln i Niagaras entré, ett koncept som helst även ska kunna användas i fler byggnader.

Samtidigt pågår ett universitetsövergripande projekt för att ta fram en gemensam, prisvärd lösning för information till de bildskärmar som finns i universitetets lokaler. Idag används ett antal olika system men i och med att ett nytt webbpubliceringssverktyg införs för mau.se finns nu möjlighet att använda samma.

Synligare reception

Förändring på sjuan

På våning sju blir det en förändring i b-huset, köksön som inte har varit utnyttjad försvinner och väggen med mikrovågsugnar förskjuts ett par meter, ungefär till där ön står idag. Det kommer att förbättra lunchutrymmet – det blir samma antal sittplatser men bättre använd yta.

Kontorsytor

På plan elva har byggnadsavdelningen flyttat ut för att frigöra tillfälliga arbetsplatser vid de ombyggnationer som pågår .

Text: Johanna Svensson