Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Odontologiska fakulteten promoverar en jubeldoktor

2018-09-27

JUBILEUM. I sin avhandling kartlade Jan Carlsson släktskapet mellan munhålans streptokocker och återinförde namnet Streptococcus mutans. Vidare studerade han kostens och framför allt sockrets betydelse för uppkomsten av plack på tandytan.

Ursprungligen från Göteborg erbjöds Jan Carlsson direkt efter sin disputation i Malmö 1968 en tjänst i Umeå. Han bor sedan dess kvar i Umeå.

Avdelningen för oral mikrobiologi ingick i den medicinska fakultetens institution för klinisk mikrobiologi och fanns i samma byggnad som Umeå universitets övriga mikrobiologiska forskning. Under ett par perioder verkade han som prefekt för institutionen för klinisk mikrobiologi och som odontologiska fakultetens prodekanus.

Jan Carlsson har ingående studerat faktorer av betydelse för bakteriers etablering i munhålan och sjukdomsframkallande egenskaper hos bakterier associerade både med karies och parodontit.

Hans forskning har delvis gett svar på vilka som är munhålestreptokockernas näringsbehov, hur munhålestreptokocker klarar sig i en syrefri miljö och i närvaro av höga sockerhalter. Han kastade även ljus över vilka munhålebakterier som kan tänkas producera svavelväte i tandköttsfickorna och hur effektivt de kan utnyttja olika peptider för denna produktion.

En forskarkollega från USA menar att "Jan Carlsson is a microbiologist whose research has been fundamental to an understanding of the ecology of the oral cavity. The significance of his research on the physiology of oral bacteria, meticulously conducted over a number of years, extends far beyond the borders of dental research". 

Jan Carlssons forskning har belönats med en rad priser och utmärkelser, och han är bland annat en av de få som fått två av IADR´s högsta utmärkelser (International Association for Dental Research).

Malmö universitets jubeldoktor 2018 gick i pension år 2000.

Text: Johan Portland