Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nya studenter får tjuvkika på universitetet

2018-05-24

Tjuvkik är en ny möjlighet att lära känna universitetet som erbjuds nya studenter inför höstterminen. Under ett par dagar kan de göra besök på sin fakultet, lyssna på föreläsningar och träffa olika verksamheter för att få svar på sina frågor.

Dagarna innan höstterminen startar kommer alla nya studenter för första gången att bjudas in till Tjuvkik, en ny satsning på introduktion till högskolestudier och Malmö universitet. Tjuvkik är ett samarbete mellan Studentcentrum och fakulteter och institutioner, som ger nya studenter en möjlighet att lära känna universitetet lite innan terminen startar.

Inspirationen är bland annat hämtad från introduktionsprogrammet för våra internationella studenter samt från universitet utomlands, där det är vanligare med den här typen av introduktion. Att nya studenter känner sig osäkra och önskar större möjligheter att lära känna universitetet vid utbildningens start är även något som har framkommit i intervjuer med studenter i utvecklingen av studentintroduktionsprocessen. Modellen för Tjuvkik testades i liten skala på Fakulteten för hälsa och samhälle vid vårterminens start med lyckat resultat.

– Att man tidigt kan få känna tillhörighet på universitet kan ge en ökad trygghet, särskilt för studenter från studieovana miljöer. Det är en viktig del i arbetet med breddat deltagande, säger Karolina Källoff från Studentcentrum som är processledare för introduktion av studenter.

Flera olika pass kan bokas

Under den gemensamma förmiddagen den 29 augusti kommer ett informationspass att hållas. Patricia Staaf från AKL berättar vad det innebär att studera på universitetet och vad man kan förvänta sig som ny student. Studentambassadörer kommer också att vara med och berätta om bland annat kurslitteratur, kursplaner och studentlivet utifrån ett studentperspektiv. Efter informationspasset finns det möjlighet att besöka stationer i Niagaras atrium, där studenterna kan träffa olika verksamheter och bland annat lära sig mer om hur man skaffar dator-id och multikort, hur man hittar i lokalerna, vart man vänder sig om man mår dåligt och mycket annat.

Utöver den gemensamma dagen har de nya studenterna möjlighet att besöka sin fakultet eller institution, för att träffa studievägledare, studieadministratörer och studentambassadörer. Under dessa tillfällen kommer de att få se de miljöer där de kommer att studera och kanske lära känna några av sina framtida kurskamrater.

Ett komplement till ordinarie kursintroduktion

Tjuvkik ersätter inte den ordinarie kursintroduktionen, eftersom det är helt frivilligt för studenterna att delta. Förhoppningen är dock att frågorna som lärare och administratörer får från nya studenter ska spridas ut lite, och att både studenter och lärare ska kunna fokusera på utbildningen redan från start när de har fått möjlighet att räta ut några praktiska frågetecken redan innan kursstart. I de fall som Tjuvkik krockar med utbildningens start ska dock självklart ordinarie utbildning prioriteras.

– Det kan finnas många anledningar till att man vill komma på Tjuvkik. Vissa behöver ha koll på var man kliver av tåget och vilken byggnad de ska till, andra vill träffa några som ska gå samma kurs, och en del har kanske flyttat till Malmö för att plugga och har ingenting annat att göra veckan före terminsstart, säger Karolina.

Studenterna får inbjudan och möjlighet att anmäla sig till de olika passen i sitt välkomstmejl samt på det vykort som skickas ut under sommaren. Aktiviteterna inom ramen för Tjuvkik ges på svenska. För våra engelsktalande studenter finns möjlighet att  delta i introduktionsprogrammet för internationella studenter, som anordnas av International Office innan terminen startar.

Text: Janni Karlsson