Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nya mau.se lanseras den 16 oktober

2018-10-05

NY WEBB. Tisdagen den 16 oktober kommer universitets webbplats att ha ett nytt utseende och en ny adress. Lanseringen är det första steget i lärosätets hittills största förnyelse av webbplatsen.

Den största skillnaden är dock inte den visuella, det är vad som händer bakom. Universitetet har haft en föråldrad version av Episerver som publiceringsverktyg, och nu uppdaterar vi till en ny generation av webbpublicering. Det innebär skillnader i hur informationen struktureras och presenteras. Den nya webbplatsen ska göra det lättare för oss att leva upp till de allt högre kvalitets- och tillgänglighetskrav som ställs.

– Projektgruppen har jobbat intensivt med att sätta grunderna för vår nya webbplats, och nu går vi in i nästa fas där vi utvecklar alla delar tillsammans med berörda verksamheter och då utbildar vi så smått fler publicerare, säger projektledare David Hesslefors.

Den nya mau.se är en tydligare behovsstyrd webbplats. Det betyder att allt innehåll ska möta ett användarbehov, och att det ska vara enkelt för besökarna att hitta den mest efterfrågade informationen.

Mycket arbete återstår

Trots att ett stort arbete redan är gjort inför lanseringen kommer många länkar till en början fortfarande att peka till den gamla webbplatsen, som finns kvar parallellt under en övergångsperiod. Nytt innehåll kommer att skapas i nära samarbete med de som ansvarar för det. För att hålla god kvalitet på nya mau.se har en ny redaktörsorganisation definierats.

– Det är viktigt att alla får vara delaktiga i det som berör dem och därför måste det få ta lite längre tid att göra förändringarna, säger David.

Nya delar av webbplatsen, bland annat bibliotekets och fakulteternas sidor, forskningssidorna, en helt ny studentingång samt sidorna för medarbetare, kommer att tillkomma etappvis under hela 2019. Vi och våra webbesökare kommer att få leva med en blandad och föränderlig webbplats ett tag.

Vill du veta mer?

Här finns samlad information om webbprojektet

David Hesslefors träffar nu avdelningar och institutioner för att informera om projektet och hur samarbetet framöver ska gå till. Kontakta honom om du har frågor eller vill bjuda in honom till din verksamhet.

Sökfunktionen, som lanserades redan i somras, har haft brister under en inkörningsperiod men blir långsamt bättre. Fortsätt gärna att rapportera felaktigheter till Michael Gustafson när de dyker upp.

Text: Janni Karlsson