Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ny sökfunktion förbättras löpande

2018-08-23

NY WEBB. Universitets webbplats, mah.se och mau.se, har en ny sökfunktion. Den kräver en hel del inkörning för att fungera riktigt bra och förbättras och justeras kontinuerligt. Rapportera in felaktigheter du hittar så att den kan bli så bra som möjligt.

I mitten av oktober kommer första versionen av universitetets nya webbplats, mau.se, att lanseras. Redan nu är en ny sökfunktion på plats. Övergången till den nya sökfunktionen skedde i  juli och en ny sökmotor innebär en hel del inkörning för att fungera riktigt bra.

Utvecklas löpande

Universitetets sökmotor hämtar information från många olika källor och system och nu justeras var och hur information ska tolkas, visas och prioriteras inom olika delar av webbplatsen. Det innebär att den nya sökmotorn utvecklas skyndsamt och löpande – både för att ge så bra sökresultat som möjligt och för att den ska kunna erbjuda bra filtreringsmöjligheter för de som söker på mau.se  och mah.se.

Kontaktperson om du stöter på problem

De som arbetar med den nya webben ber om överseende för att det finns en del buggar och felaktigheter för närvarande och uppmanar medarbetare som märker att sökmotorn genererar konstiga eller felaktiga resultat att rapportera in detta till Michael Gustafson, webbsamordnare på kommunikationsavdelningen. Prova gärna först om det har gått en tid sedan du upptäckte felet, problem åtgärdas kontinuerligt. Mer information om den nya webbplatsen kommer inför lanseringen.

Text: Johanna Svensson