Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ny inköpspolicy ska underlätta för anställda

2018-05-03

En ny inköpspolicy ska underlätta för dig som medarbetare när du gör inköp och upphandlingar. Sänkt gräns för direktupphandling och särskilda hänsyn till arbetsrättsliga och miljömässiga förhållanden är ett par viktiga punkter i policyn.

Den nya inköpspolicyn började gälla den 23 april 2018. Bakgrunden är att det har skett förändringar i den nya lagen om offentlig upphandling (LOU), som styr alla inköp inom statlig verksamhet.

– Vi har uppdaterat den nya policyn med information om att det ställs arbetsrättsliga och miljömässiga krav på upphandlande myndigheter. Det innebär att vi måste ta särskilda hänsyn när vi gör inköp och upphandlingar, säger Violeta Gamalan, upphandlare vid ekonomiavdelningen, Malmö universitet.

Sänkt gräns

En annan nyhet är att gränsen för när en direktupphandling på grund av lågt värde ska konkurrensutsättas har sänkts från 100 000 till 50 000 kronor. Direktupphandlingar på grund av lågt värde får göras utan att upphandlingsenheten medverkar, men det finns möjlighet att få stöd om det behövs.

– Vi har sänkt gränsen för att få bättre styrning över våra mindre inköp, säger Violeta Gamalan.

Viktigt med samordning

När medarbetare behöver göra inköp som överstiger gränsen för direktupphandling på 586 907 kronor ska en upphandling göras av upphandlingsenheten i samarbete med berörd verksamhet. I den nya policyn betonas särskilt betydelsen av att samordna sig kring inköp.

– Det är viktigt att fakulteterna kommunicerar med varandra när det gäller större inköp av exempelvis arbetskläder. När man uppnår större volymer kan man också få ett bättre pris, säger Violeta Gamalan.

"Vill göra rätt"

Den nya inköpspolicyn har utformats så att den följer inköpsprocessen på ett tydligare sätt. Violeta Gamalan, som har träffat många medarbetare under sina tio år som upphandlare vid lärosätet, slås ofta av hur engagerade kollegorna är i frågor som rör inköp.

– Jag bygger relationer till många människor i mitt jobb. Kollegor jag möter vill göra rätt och därför är det bra att vi har en tydligare policy på plats, säger Violeta Gamalan.

Text: Petra Olsson