Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ny bibliotekschef med bakgrund som forskare

2018-04-05

sara_4

PERSONAL. Sara Kjellberg var en av de första bibliotekarierna som anställdes på Malmö högskola. Hon stannade ett par år och återvände 2013 till en tjänst som utvecklare av bibliotekets forskningsstöd. Nu har hon blivit chef för Malmö universitetsbibliotek.

När Sara Kjellberg började arbeta på blivande Malmö högskola 1997 fanns det inte ens ett riktigt bibliotek.

– Men det var en jättespännande tid och roligt att få vara med och bygga upp verksamheten, säger hon.

Det har hänt mycket med biblioteket sedan slutet av 90-talet. Utvecklingen är förstås delvis kopplad till teknik och digitalisering, menar Sara Kjellberg, men inte enbart. Möten och lärandemiljöer, såväl digitala som fysiska, är också centrala komponenter för att skapa ett samtida universitetsbibliotek.

– Pedagogiken och integrationen av biblioteket i utbildningarna har man arbetat med från början. Vi har kommit långt, och jobbar aktivt vidare med studenternas förståelse av sökning och källkritik.

Studerat forskningspraktiker
Digitalisering i bred bemärkelse intresserar Sara Kjellberg mycket och hennes doktorsavhandling handlade om hur forskare använder digitala verktyg i vetenskaplig kommunikation. Även när hon kom tillbaka till Malmö högskolas bibliotek för fem år sedan fortsatte hon att forska på deltid, i ett projekt som handlade om hur forskare synliggör sig själva på nätet.

– I min forskning har jag studerat forskningspraktiker, främst digitala, och jag ser att min kunskap kommer till användning på biblioteket i olika delar av vår verksamhet.   

Ett exempel är att Sara Kjellberg har bidragit till att forskningskommunikation fått en tydligare plats på biblioteket genom satsningen på Forskarnas galleri, där bibliotekarier och forskare skapar utställningar tillsammans.

– När vi nu har blivit universitet är det allt viktigare att biblioteket är samarbetspartner inom både lärande och forskning.

Ny chefsgrupp
Arbetet som bibliotekschef går inte att kombinera med egen forskning just nu, men hon tycker det är viktigt att bibliotekets verksamhetsutveckling är vetenskapligt förankrad. Där har hon nytta av sin bakgrund, tror hon.

– Det är något som jag gärna vill ta med mig in i chefsrollen. Jag ser verkligen fram emot att utveckla biblioteket tillsammans med bibliotekspersonalen!

Malmö universitetsbibliotek har en helt ny chefsgrupp. Förutom Sara Kjellberg består den av avdelningscheferna Ewa Stenberg (internrekryterad) och Emma Nolin som närmast kommer från Lunds UB.

Text: Eva Tornbjer