Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nu skapar vi eget innovationskontor

2018-03-15

UTVECKLINGSARBETE. Nu inleder Malmö universitet arbetet med att i egen regi utforma ett gemensamt innovationsstöd till lärosätets forskare, studenter och medarbetare.

Utgångspunkten för arbetet är att bidra till Malmö universitets vision om att skapa ett hållbart och mer jämlikt samhälle genom forskningsbaserad kunskap, kritisk reflektion och handlingskraft.

Tidigare har vår innovationsverksamhet fått stöd tillsammans med andra lärosäten inom ramen för Innovationskontor Syd. Från och med 2018 har regeringen beslutat att Malmö universitet istället får 2,4 miljoner i särskilda medel för att utveckla innovationsverksamheten vid lärosätet.

– Det är positivt att vi nu får möjlighet att utforma ett eget innovationsstöd som kan bistå våra forskare, studenter och medarbetare i arbetet med att realisera idéer och därmed möjliggöra att forskningsbaserad kunskap används i samhället på olika sätt, säger projektledaren Anna-Karin Alm.

Förslag tas fram under våren

Under mars till maj ska en styr- och en projektgrupp arbeta med att ta fram förslag på uppdrag, organisation och budget för innovationskontorsverksamheten. Projektet ska fånga upp alla de olika innovationsstödjande miljöer, metoder, processer och verktyg som finns vid lärosätet idag. Med dessa som utgångspunkt ska de ta fram förslag på hur innovationskontorets verksamhet kan utvecklas.

Styrgruppen leds av vicerektor för samverkan och innovation Charlotte Ahlgren Moritz och i projektarbetet deltar det gemensamma innovationsstödet inom Universitetskansliet, innovationsmiljön Storm samt Mötesplats Social Innovation.

– Ett eget innovationskontor ger Malmö universitet en stärkt förmåga att utveckla arbetssätt för nyttiggörande av forskningsresultat utifrån olika ämnesområdens behov, förutsättningar och prioriteringar i enlighet med Strategi 2022. Det är därför viktigt att erfarenhet och kompetens från både den akademiska och den innovationsstödjande verksamheten ingår i projekt – och styrgruppsarbetet, menar Charlotte Ahlgren Moritz.

Projektgrupp

Anna-Karin Alm
Patrik Berander
Joa Falke
Helena Ondrus
Hanna Sigsjö

Styrgrupp

Charlotte Ahlgren Moritz
Thomas Arnebrant
Andreas Jacobsson
Kristina Josefsson