Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nu möjligt att söka till polisutbildningen på Malmö universitet

2018-05-14

Den 14 maj öppnar ansökan till polisutbildningen. Malmö universitet är för första gången ett sökbart alternativ. Ansökningsperioden pågår fram till 31 maj och antagningen sköts av Rekryteringsmyndigheten. Våren 2019 kommer det att finnas plats för 96 polisstudenter och ytterligare 96 platser till höstterminen.

Bild på en polis

Polisutbildningen omfattar fem terminers heltidsstudier, inklusive aspiranttjänstgöring i en polisregion. Utbildningen leder till en polisexamen. Det finns en gemensam utbildningsplan för alla polisutbildningar men det är upp till varje lärosäte att ta fram kursplaner. 

Ett beslut om utbildningens organisatoriska tillhörighet tas under hösten 2018. Under planeringsfasen är Fakulteten för hälsa och samhälle värdfakultet.

Förberedelserna i full gång

Nu pågår flera parallella processer för att förbereda utbildningsstarten i januari 2019. En större process är att få fram lämpliga speciallokaler som till exempel kriminaltekniska laborationslokaler, skjutbanor, garage för radiobilar och olika träningsmiljöer. En annan pågående process gäller att möta de specialkrav som polisutbildningen ställer i form av ett eget IT-system för tillgång till polisens datasystem och särskilda säkerhetslösningar för de delar av lokalerna som kräver en högre säkerhetsklassning.

– En process som nyligen har blivit klar är ett avtal mellan Malmö universitet och Polismyndigheten. För oss har en viktig del av avtalet varit att utbildningens kostnader ska täckas fullt ut, säger Caroline Mellgren, föreståndare för polisutbildningen. 

Pågående rekryteringar

Rekryteringarna till polisutbildningen pågår fortfarande. De flesta ämnesansvariga är på plats men utlysningen om studierektorsuppdraget har förlängts och uppdraget har breddats. Under hösten 2018 kommer kurserna bemannas på detaljnivå.

– Enheten kommer att växa efterhand, men i dagsläget är det svårt att säga hur många vi slutligen blir, säger Caroline Mellgren.

– Jag hoppas att befintliga lärare och administrativ personal ser detta som en möjlighet att vara med och ta sig an en viktig utmaning – att skapa en polisutbildning med hög kvalitet. Vi har väldigt goda förutsättningar att lyckas eftersom vi redan har mycket kunskap med direkt koppling till polisutbildningen, tillägger Caroline Mellgren.

Polisutbildningen synlig i och runt universitetets lokaler

Under utbildningens första termin kommer studenterna i huvudsak att läsa teoretiska kurser. Under den här tiden kommer studenterna bära civila kläder och vara i universitetets nuvarande lokaler. Speciallokalerna beräknas vara klara till termin två och då får även studenterna sina uniformer.

– Studenterna bär alltid en orange väst med texten ”utbildning” över sin uniform för att det ska gå att skilja på dem och poliser i tjänst, säger Caroline Mellgren.

Polislärarna i utbildningen bär uniform och de kommer att synas i och runt universitetets lokaler. Även fler polisfordon kommer att synas runt om universitetet.

Text: Daniel Harju